Domáce Spoločnosť

Predvianočné uzatváranie zmlúv s mobilnými operátormi prináša riziká, upozorňujú odborníci. Ľudí vyzývajú, aby nekonali pod tlakom

Ilustračná fotografia, Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Predvianočné uzatváranie nových zmlúv s mobilnými operátormi prináša aj určité riziká. Upozornil na to Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Keďže sa neblížia len vianočné sviatky, ale pre mnohých občanov aj koniec zmluvnej viazanosti u telekomunikačného operátora, úrad odporúča konať opatrne a oboznámiť sa dôkladne so všetkými podmienkami nových zmlúv.

 

 “Nekonajte pod tlakom. Ak nemáte dostatok času, uzavretie zmluvy radšej odložte,” odporúča regulátor s tým, že klienti by si mali vyčleniť dostatok času na preštudovanie zmluvy, všeobecných podmienok a cenníka. Podmienky sú zväčša dostupné aj na webových stránkach operátorov. “Dôkladne si zvážte výhody a nevýhody zmluvnej viazanosti a prípadný súhlas s riešením sporov pomocou rozhodcovského súdu,” upozorňuje úrad. Takisto odporúča vyjasniť si všetko, čo je nejasné ešte pred uzatvorením zmluvy a v prípade absencie potrebných znalostí by si ľudia mali nechať nezávisle poradiť.

“RÚ neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získajú napríklad rozhovorom so známymi, alebo s predajcami služieb,” dodáva regulátor s tým, že takto získané informácie nemusia byť úplné. Ako vyzdvihol úrad, operátori často ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity, ktoré sa môžu meniť dĺžkou viazanosti. “Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených,” podotkol regulátor. Ukončenie zmluvy skôr je totiž v týchto prípadoch spojené s pokutou. Pri zmluve uzatvorenej na diaľku je možné od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní, pripomína RÚ.

Ľudia by si mali podľa úradu nechať poradiť najmä v prípadoch, keď nemajú dostatok znalostí na posúdenie parametrov služby, napríklad pri službe pripojenia k internetu. “Predídu tak možnému sklamaniu a nedorozumeniam s operátorom,” dodal úrad s tým, že neskoršie tvrdenia užívateľa, že o niečom nevedel, alebo s niečím nesúhlasil, operátor nemusí brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by využil svoje zákonné právo neuzavrieť zmluvu. “Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami a že s nimi súhlasia,” uzavrel úrad.