Regióny Prešov Vranov nad Topľou Bardejov Humenné Kežmarok Levoča Medzilaborce Poprad Sabinov Snina Stará Ľubovňa Stropkov Svidník

Prešovský kraj investuje do školstva viac ako 3 milióny eur

PREŠOV – Prešovský samosprávny kraj plánuje do konca tohto roka z vlastných zdrojov preinvestovať v oblasti školstva viac ako 3 milióny eur. Financie sú určené na rekonštrukcie elektroinštalácií, striech, kotolní, telocviční a stavebné úpravy stredných škôl v Prešovskom kraji.

 

Ďalej plánuje zlepšiť aj ich materiálno-technické dovybavenie. Tohtoročné investičné akcie sa týkajú vyše 40 škôl kraja v dvanástich okresoch. Informovala o tom Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Kraj má po schválených optimalizačných zmenách od nového školského roka 2021/2022 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti už len 68 stredných škôl. Investičné akcie v roku 2021 zamerané na vonkajšie rekonštrukčné práce a rekonštrukcie elektro, tepelných a dátových rozvodov, ako aj skvalitnenie výučby a interiérových priestorov – kuchýň, učební a laboratórií škôl – sa týkajú až 43 z nich, najviac v okresoch Prešov, Poprad, Humenné, Bardejov a Kežmarok. “Som rád, že v rozbehnutom trende skvalitňovania a zatraktívňovania našich školských objektov a ich interiérových priestorov z vlastných zdrojov pokračujeme aj v tomto roku. A to i napriek neustále pretrvávajúcej kríze spojenej s pandémiou nového koronavírusu,” uviedol predseda kraja Milan Majerský.

V okrese Prešov by sa prostriedky z rozpočtu PSK mali investovať do 11 škôl. Ide o celkovo 20 investičných zámerov v celkovej výške viac ako 580 tisíc eur, z ktorých je osem už ukončených. V regióne pod Tatrami sa týkajú investičné akcie šiestich stredných škôl a ich rozpočet je takmer 500 tisíc eur. Päť projektov je ukončených a v pláne je ďalších sedem. “V okrese Humenné je na tento rok naplánovaných desať investičných zámerov v šiestich školách v plánovanom náklade spolu takmer 260 tisíc eur. V pláne je dokončiť až osem projektov v piatich krajských stredných školách v Bardejovskom okrese, a to v objeme viac ako 230 tisíc eur. Do konca roka by malo byť zrealizovaných všetkých päť naplánovaných investičných zámerov na štyroch kežmarských školách. Ich rozpočet je vyše 160 tisíc eur, v prípade jedného projektu ide o spolufinacovanie zámeru rezortu školstva,” doplnila Heilová.

PSK vyčlenil zo svojho rozpočtu na rok 2021 investície v celkovej výške viac ako 1,33 milióna eur aj pre školy v ďalších okresoch, konkrétne v Levoči, Stropkove, Sabinove, Lipanoch, Vranove nad Topľou, Starej Ľubovni, Snine a vo Svidníku.