Regióny Zvolen

Prestavba autokempingu začne budovaním ciest

Ilustračné foto. Zdroj: Zoznam.sk/Peter Korček

KOVÁČOVÁ – Vybudovanie ciest a príslušnej infraštruktúry by mali byť prvým krokom pred prestavbou bývalého autokempingu v Kováčovej v okrese Zvolen. Rekreačný areál chce vedenie obce zmeniť na areál športu a oddychu.
“Ešte minulý rok sme na zastupiteľstve schválili na ďalšie rozpracovanie architektonickú štúdiu daného územia. Areál zahŕňa nielen autokemping, ale aj futbalové ihrisko,” uviedol starosta obce Ján Izrael. Okrem tréningovej trávnatej plochy na futbal a iné loptové hry, ktorá je už verejnosti prístupná, by mali v areáli vzniknúť aj viacúčelové ihrisko, ihrisko na plážový volejbal a tiež pódium na kultúrno-spoločenské podujatia a zábavné prvky pre deti či prístrešky na opekanie. “Projekt komunikácií už máme vypracovaný. Rozpočet projektanta je na úrovni 336.000 eur,” priblížil starosta. “Máme tiež zrealizovaný hydrogeologický prieskum na overenie možnosti vsakovania povrchových vôd do podložia. Prieskum teraz posudzuje projektant, aby navrhol systém zberu a zadržiavania povrchových vôd. Bez toho zatiaľ nemôžeme realizovať výstavbu komunikácií,” pripomenul s tým, že chcú ísť cestou využitia dažďových vôd ako systému adaptácie na zmenu klímy. Keďže zdroje obce sú obmedzené, samospráva chce využiť aj vyhlásené výzvy na získanie nenávratných finančných prostriedkov. “Plánujeme totiž ešte rekonštruovať aj budovu spoločenského zariadenia a šatní na futbalovom ihrisku, realizovať prvú etapu obnovy parku na Kúpeľnej ulici a prestavbu priestorov základnej školy,” doplnil Izrael.