Regióny Košice

Prestrešenie ľadovej plochy v Košiciach má byť hotové v lete

Táto ľadová plocha bude čoskoro prestrešená. ZDROJ: Športoviská

KOŠICE – Skvalitnenie ľadu, úsporu nákladov na elektrickú energiu aj predĺženie prevádzky by malo priniesť zastrešenie ľadovej plochy v športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici v košickej mestskej časti Juh. Z dôvodu začatia plánovanej výstavby ho pred mesiacom uzavreli. Ukončenie prác je naplánované na záver júla. Uviedol to miestny úrad.

 

S cieľom prestrešiť ľadovú plochu sa mestská časť zapojila do výzvy vyhlásenej v závere roka 2021. Z Fondu na podporu športu napokon získala príspevok vo výške viac ako 350 000 eur. Prestrešenie chceli realizovať už vlani, no vzhľadom na prudký nárast cien sa tohto zámeru vzdali. “Vyhlásené verejné obstarávanie sme museli zrušiť, keďže všetky ponuky výrazne presahovali predpokladanú hodnotu zákazky,” uviedla mestská časť s tým, že sa však nevzdávali a hľadali možnosti dofinancovania projektu vo výške 350 000 eur.

“Oslovili sme nadáciu U. S. Steel Košice, ktorá našej žiadosti vyhovela. A tak sme vyhlásili v septembri 2022 opakované verejné obstarávanie, na základe ktorého bola podpísaná zmluva o dielo s úspešným uchádzačom,” dodala.

Ako vyplýva zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, kompletná realizácia stavebných prác na prestrešenie ľadovej plochy by mala stáť takmer 940 000 eur s DPH.

Financie z Fondu na podporu športu, ako aj z uvedenej nadácie už boli mestskej časti poskytnuté. Tvrdí, že ešte čaká na peniaze z mesta Košice, ktoré sa uznesením z roku 2021 zaviazalo spolufinancovať tento projekt v areáli celomestského charakteru. Podľa rozpočtu schváleného na rok 2022 má ísť o 240 000 eur.

Mestská časť pripomenula, že počas slnečných dní sa ľad topí a chladenie ide naplno a v čase sneženia a dažďov zas kvalita ľadu klesá – tvoria sa hrbolce a prevádzka sa stáva finančne náročnou. “Účelom prestrešenia plochy je zlepšenie prevádzkových požiadaviek areálu a pohodlia návštevníkov s prihliadnutím na celkové okolie stavby. Stavba prestrešenia ľadovej plochy je navrhnutá ako otvorený halový objekt,” spresnila s tým, že konštrukcia hracej plochy prestrešená textilnou membránou charakteristického tvaru spĺňa požiadavku čiastočnej priepustnosti denného svetla a čiastočnej ochrany ľadovej plochy pred následkami dažďa.

“Celá stavba moderne dopĺňa športový areál v predmetnej lokalite a spĺňa tak svoju funkciu. Skvalitní podmienky na rôzne športové aktivity počas celého roka aj v nepriaznivom počasí pre všetky vekové kategórie,” doplnila.