Politika Spoločnosť Domáce

Prevencia kriminality sa má venovať online bezpečnosti i dezinformáciám

ilustračná foto Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Prevencia kriminality by sa mala zamerať na online bezpečnosť, digitálnu gramotnosť a neetický marketing. Odporúčajú sa aj aktivity na posilnenie rozlišovania dezinformácií na internete a o nástrahách online počítačových hier ako hlavných zdrojov radikalizácie mládeže. Vyplýva to zo správy o plnení stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. V stredu ju schválila vláda.

 

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ako predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality má prostredníctvom rady spracovať návrhy riešení opatrení vyplývajúcich zo správy do 30. októbra. Okrem spomínaných opatrení sa pozornosť má napríklad venovať aj nelátkovým závislostiam a problému narastajúcej ekologickej a farmaceutickej kriminalite.

MV navrhuje iniciovať zmenu zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. “Vzhľadom na to, že počet akreditovaných subjektov poskytujúcich pomoc obetiam je v porovnaní so stavom kriminality v SR nedostatočný a navyše je na území SR nerovnomerne rozvrhnutý, bolo by vhodné v zákone o prevencii kriminality ukotviť minimálnu sieť služieb informačných kancelárií pre obete trestných činov,” uvádzajú v materiáli. Ministerstvo financií SR odporúča aktualizovať zákon tak, aby štátne orgány mohli vykonávať prevenciu aj ako samostatnú základnú zákonnú právomoc.

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje zvýšenie počtu probačných a mediačných úradníkov zabezpečujúcich úkony, ktoré možno zahrnúť pod prevenciu kriminality. Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by sa mohol sprísniť režim prepravy dreva. Navrhuje napríklad zaznamenávanie prepravy v aktuálnom čase v príslušnom elektronickom systéme. V rámci prevencie kriminality podporuje vznik odboru environmentálnej polície Policajného zboru.

Ministerstvo kultúry SR v súvislosti s výrazným účinkom v prevencii kriminality navrhuje vytvoriť projekty alebo granty, ktoré budú určené pre cirkvi a náboženské spoločnosti a vyčleniť finančné prostriedky a pracovné miesta pre prevenciu kriminality v rámci Pamiatkového úradu SR.