Spoločnosť Domáce

Redhammer vo funkcii rektora STU končí. Od dnes vedie Slovenskú akreditačnú agentúru

Zdroj: TASR / Martin Baumann

BRATISLAVA – Prezident Andrej Kiska vo štvrtok 28. februára odvolal Roberta Redhammera z funkcie rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Redhammer od dnes vedie Slovenskú akreditačnú agentúru. Informoval o tom Martin Lipták z Kancelárie prezidenta SR.

Redhammer je odborník v oblasti elektrotechniky, výskumník a vysokoškolský pedagóg. V rokoch 2011 až 2019 bol rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ako predseda výkonnej rady akreditačnej agentúry bude jej štatutárnym orgánom, bude ju riadiť, konať v jej mene a zastupovať ju navonok. Verejné vypočutie a výberové konanie na obsadenie pozície predsedu výkonnej rady novej Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo sa konalo 21. februára. Päťčlenná výberová komisia zložená po jednom zo zástupcov Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Slovenskej rektorskej konferencie, reprezentatívnych zamestnávateľských zväzov a ministerstva školstva vyberala spomedzi troch uchádzačov o tento post, pričom uspel Robert Redhammer.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo má deväť členov a bola zriadená zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý schválila Národná rada SR v júni 2018.