Spoločnosť Domáce

Pri predložení zákona by sa po novom mohli uvádzať aj vplyvy na životné prostredie a klimatickú zmenu

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Pri predložení akéhokoľvek nového zákona by sa po novom mohli uvádzať aj jeho vplyvy na životné prostredie a klimatickú zmenu. Navrhujú to nezaradení poslanci Katarína Cséfalvayová, Martin Fedor a Marek Maďarič. Na októbrovú schôdzu parlamentu predložili návrh novely zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

„Dnes je klimatická zmena už nespochybniteľným, vedecky dokázaným javom a je jedným z najväčších globálnych problémov našej planéty. Na jej prehlbovanie má obrovský vplyv aj ľudská činnosť, preto považujeme ako predkladatelia za dôležité, aby pri všetkých právnych predpisoch predkladaných do pripomienkového konania boli uvedené aj skutočnosti, aké vplyvy bude mať uvedená právna norma na klimatickú zmenu,” odôvodnili predkladatelia. Podľa nich budú mať otázky životného prostredia a klimatických zmien čoraz zásadnejší vplyv na život spoločnosti a aj na takmer všetky oblasti života. Ide o širokospektrálnu a nadrezortnú agendu. Účinnosť novely navrhujú na 1. januára 2020.

Mikuláš Huba zo Slovenského ochranárskeho snemu snahu poslancov víta, no vyjadril aj isté obavy. „Aj keď doložku o vplyve navrhovanej právnej normy na životné prostredie máme už v súčasnosti, zohľadňuje sa zväčša len formálne. Obávam sa, že jej rozšírenie o klimatickú zmenu dopadne rovnako, pokiaľ nezačneme tieto veci brať skutočne vážne. Ale snahu vítam,” povedal pre agentúru SITA.