Spoločnosť Domáce

PRIESKUM Tretina Slovákov považuje svoj osobný život v roku 2019 za lepší

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA  – Tretina Slovákov, 31 percent, považuje svoj osobný život v roku 2019 za lepší, ako očakávali na jeho začiatku. Približne 18 percent ho považuje horší. Pre polovicu obyvateľstva  bol tento rok približne rovnaký. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Realizovala ho agentúra Go4insight na vzorke 1000 respondentov na prelome novembra a decembra 2019. TASR o tom informoval managing partner Go4insight Rastislav Kočan.

Za posledné tri roky bol rok 2019 hodnotený celkovo najpriaznivejšie. “V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi sa tento rok opäť zvýšil podiel tých, čo končiaci sa rok hodnotili pozitívnejšie a zároveň sa znížil podiel tých, čo hodnotili rok negatívnejšie,” uviedol Kočan.

Z prieskumu vyplýva, že tento rok prevýšil očakávania všetkých skupín Slovákov. “Pozitívne ho hodnotili ľudia zo všetkých slovenských regiónov a takmer všetkých sociálnych skupín,” povedal Kočan.

Mladí boli spokojní

Najspokojnejší boli v roku 2019 podľa prieskumu mladí ľudia do 19 rokov. Pre viac ako polovicu mladých do 30 rokov bol lepší ako ich očakávania.“S rastúcim vekom čiastočne klesá spokojnosť s prežitým rokom a zároveň mierne rastie nespokojnosť s ním. Až do dôchodkového veku však stále prevažuje pozitívne hodnotenie nad negatívnym,” skonštatoval Kočan. U ľudí starších ako 60 rokov podiel nespokojných prevyšoval tých spokojných.

Pre viac ako dve pätiny ľudí bol rok 2019 lepší z pohľadu rodiny či partnerských vzťahov, poukazuje Kočan. Druhým dôvodom bola spokojnosť so svojim osobným životom a tretím bolo zlepšenie finančnej situácie.

Najčastejší dôvod, prečo bol rok 2019 horší, uvádzali Slováci zhoršenie svojho zdravotného stavu. Finančná situácia bola druhým najdôležitejším dôvodom negatívneho hodnotenia. Jedna tretina Slovákov spomenula zhoršenie politickej situácie na Slovensku, priblížil Kočan.