Domáca Spoločnosť Domáce Ekonomika Top

Priznali sa k platovej diskriminácii? Zamestnanci bánk poukazujú na neférové praktiky zamestnávateľov

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Spor medzi Slovenskou bankovou asociáciou (SBA) a Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva (OZ PPaP) trvá už dva roky. Odborári dlhodobo bojujú proti nízkym mzdám, zlým pracovným podmienkam či rýchlemu obmieňaniu zamestnancov na pobočkách bánk. Bankári však odmietajú so zamestnancami ďalej kolektívne vyjednávať a prišli s riešením, ktoré odborárom malo zavrieť ústa. Tí sa ale opantať nenechali a dožadujú sa dôstojných pracovných podmienok.

 

Slovenské bankovníctvo pritom biedu netrie. Ukazuje sa, že je to jeden z mála sektorov, ktorý je vysoko ziskový a stabilný. O tom svedčí aj fakt, že za posledných sedem mesiacov tvoril zisk bánk viac ako 400 miliónov eur. Napriek vysokým ziskom pracovné podmienky v bankovom sektore na tom tak ružovo nie sú. Odborári upozorňujú na nízke mzdy a s tým spojené ťažkosti nájsť kvalifikovaných ľudí. Pre zlé platové podmienky odchádzajú bankám zamestnanci s praxou a na ich miesta nastupujú ,,nováčikovia” v sektore.

Napriek výčitkám odborárov si zástupcovia bánk stoja za svojim. ,,Banky si vážia prácu každého človeka, zabezpečujú príjemné pracovné prostredie, zohľadňujú potreby a preferencie zamestnancov a podporujú rozvoj potenciálu každého jednotlivca,” povedala pre Glob.sk hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie Diana Brodnianská.

Banky s odborármi nesúhlasia. Zdroj: pixabay.com

Riešenie len na oko

Podľa odborárov Slovenská banková asociácia (zamestnávatelia) odmieta hľadať riešenia dlho pretrvávajúcich problémov. Odborové organizácie, prostredníctvom ktorých sa dá vyjednávať o pracovných a mzdových podmienkach, tu fungujú len v 13-tich bankách. Na Slovensku pritom máme 27 bánk. Odborári chceli docieliť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorá by bola aj právne vymáhateľná a nastavili by sa tak jednotné podmienky pre celý sektor bankovníctva. ,,SBA zámerne udržuje stav, v ktorom je možné kolektívne vyjednávať iba na úrovni jednotlivých bánk a znemožňuje tak, aby podmienky mohli byť nastavené efektívne a systematicky pre celý sektov,” argumentuje Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

Slovenská banková asociácia sa rozhodla celú situáciu riešiť po svojom. Vydala Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora. To je podľa odborárov nezáväzným dokumentom, ktorý nič nedeklaruje. ,,Slovenská banková asociácia sa vo svojom schválenom memorande zaviazala dodržiavať niektoré ustanovenia Zákonníka práce, ktoré je ale každý zamestnávateľ povinný dodržiavať tak či tak,” upozorňujú zástupcovia zamestnancov. Na druhej strane hovoria zamestnávatelia o efektívnosti kolektívneho vyjednávania. ,,Kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni, teda v bankách, kde sú zamestnanci odborovo organizovaní, funguje veľmi dobre a považujeme ho za efektívnejšie,” pokračuje hovorkyňa asociácie bánk Brodnianská.

Odborové organizácie fungujú len v 13-tich bankách. Prostredníctvom nich sa dá vyjednávať o pracovných a mzdových podmienkach. Zdroj: pixabay.com

Memorandum o ničom

Neefektívnosť memoranda sa rozhodli odborári preukázať spoznámkovaním tohto 18 bodového dokumentu. Ako sa zdá, zamestnávatelia sa skutočne vo veľkej miere zaviazali len dodržiavaním toho, čo by mali už dávno.

,,Bankový sektor chce pristupovať k služobne starším zamestnancom tak, aby mohli dosiahnuť finančné ohodnotenie obdobné ako pri novo prijímaných zamestnancoch pri obdobnej pracovnej pozícii,” uvádza sa v memorande. Odborári na to majú ale iný názor. ,,Banky týmto priznali, že doteraz bolo, a je bežné, že služobne starší zamestnanci nedosahovali a ani nedosahujú také finančné ohodnotenie ako noví zamestnanci. Ide o flagrantné porušenie zásady rovnakého zaobchádzanie, ktorú ukladá zamestnávateľom Zákonník práce. Inými slovami, ide o platovú diskrimináciu, ktorú Zákonník práce i právo Európskej únie zakazuje,” uviedol predseda Odborového zväzu Svetozár Michálek.

,,Bankový sektor chce informovať o zmenách spôsobu odmeňovania, napríklad zverejnením mzdového poriadku,” znie ďalší bod memoranda. ,,Toto naznačuje úmysel porušovať Zákonník práce. Ten totiž ustanovuje povinnosť, že mzdové podmienky majú byť dvostranne dohodnuté buď v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. V žiadnom prípade Zákonník práce neumožňuje zamestnávateľovi si svojvoľne meniť, vydávať a upravovať mzdové poriadky. Znovu sa pýtame, či je toto výsledkom dvojročného brainstormingu zástupcov bánk,” reaguje na novinku Michálek. Bodov, na ktorých sa Slovenská banková asociácia a odborári nezhodnú, je však viac.

S takýmito slovami odborárov Slovenská banková asociácia opäť nesúhlasí. ,,V rámci sociálneho dialógu, ktorý viedol bankový sektor od 16.6.2017 do 15.1.2019, sa zástupcovia bánk zhodli na znení Memoranda o dodržiavaní práv zamestnancov a o úprave svojich záväzkov voči zamestnancom nad rámec povinností ukladaných príslušnými zákonmi,” vysvetlila hovorkyňa Brodnianská. 

Zamestnávatelia sa zaviazali k plneniu Zákonníka práce. To však musia už dávno. Zdroj: TASR / AP

Absurdnosť celej situácie

S otázkou, čo si o celom spore medzi bankovými zamestnávateľmi a zamestnancami myslia ľudia z fachu, sme sa obrátili na občianske združenie Pracujúca chudoba. “To, čo dokážu predviesť zamestnávatelia na Slovensku, by nevymysleli ani Monty Python v dobrej paródii. Takmer dva roky sa stretávať a vydať dokument, kde okopírujú Zákonník práce, a kde sa navyše priznajú k jeho porušovaniu, je asi možné len na Slovensku. Odborárom by som odporúčal, aby okamžite podali podnety na inšpektoráty práce. Tie by mali nabehnúť do všetkých bánk a tvrdo sankcionovať platovú diskrimináciu, ku ktorej sa banky verejne priznali,” povedal pre Glob.sk zakladajúci člen občianskeho združenie Pracujúca chudoba Milan Kuruc.

Milan Kuruc odporúča odborárom okamžite osloviť inšpektorát práce. Zdroj: archív