Regióny Vysoké Tatry

Problémy s vodou na Štrbskom plese. Jazero musia vypúšťať do potoka

Štrba – Prečerpanie vody do potoka Mlynica vidí ako riešenie zvýšenej hladiny Štrbského plesa starosta Štrby Michal Sýkora. Voda z plesa, ktorá zaliala úsek turistického chodníka pri juhozápadnom brehu, vyvolala v uplynulých dňoch vlnu záujmu zainteresovaných.

 

“Myslím si, že ten problém sa dá vyriešiť v najbližšej dobe. Budem mať ešte jedno stretnutie s podnikateľmi, ktorí sa nachádzajú v blízkosti jazera, aby sme spoločne prispeli k riešeniu tejto situácie. Keďže jazero Štrbského plesa má vnútorný prítok aj vnútorný odtok, tak, keď nastane takáto mimoriadna situácia, ako je teraz, že je vyššia hladina vody, tak sa to nedá riešiť inak, ako odčerpaním alebo vypustením vody niekam. Keby bol odtok vonkajší, otvorí sa, voda odíde trebárs do lesa a vec je vyriešená,” povedal Sýkora. Riešenie ako vypustenie do kanalizácie podľa jeho slov nie je možné, keďže s tým nesúhlasia vodári. S vypustením do lesa nesúhlasia ochranári a priechodné nie je ani riešenie, že sa voda vypustí na lúky alebo do lesa na zjazdový areál.

“My sme navrhli jedno riešenie, aby sme to prečerpali do potoka Mlynica, ktorý je vedľa. Správca toku s tým nemá problém. Aj teraz, v sobotu (17. 7.) som rokoval v tejto veci, takže, zdá sa mi, že toto by bola najschodnejšia cesta. Nikomu by to neublížilo, ani rybám, lebo je to z jazera,” vysvetlil Sýkora s tým, že situáciu musí vyriešiť správca jazera, ktorým sú Štátne lesy Tatranského národného parku. “Čo sa týka ostatných vecí, chodníkov, tak tie sa budeme snažiť vyriešiť v spolupráci s ochranou prírody. Snažíme sa tiež čo najskôr poopravovať drevené časti v okolí jazera, aby sme predišli problémom, čo sa týka bezpečnosti ľudí. Myslím si, že veci sa dali do pohybu tým, že sme vstúpili do rokovaní a že to nejakým spôsobom upravíme,” dodal Sýkora.

 

Zdroj: TASR / Oliver Ondráš

Správa Tatranského národného parku eviduje problém zvýšenej hladiny Štrbského plesa a dlhodobo odporúča riešiť problém priesaku spodných vôd do okolitých hotelov prioritne rekonštrukciou ich hydroizolácie. “Vo vzťahu k zatápaniu chodníka okolo jazera Správa Tatranského národného parku odporúča uzavrieť dotknutú časť chodníka jeho správcom na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie bezpečnosti pohybu návštevníkov okolo plesa. Druhou možnosťou je technické navýšenie dotknutého úseku chodníka, ktoré je však potrebné posúdiť,” uviedol vodohospodár Správy Tatranského národného parku Peter Štofko. S tým, že pripúšťajú manipuláciu s vodnou hladinou Štrbského plesa iba ak technicky nie je možné okolité hotely účinnejšie hydro-technicky odizolovať, pričom musí dôjsť k uplatneniu Zákona o ochrane prírody a krajiny, ak ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka.

“Štrbské pleso je totiž v najprísnejšom piatom stupni ochrany prírody, pričom prudké kolísanie hladiny plesa odberom vody počas vegetačného obdobia spôsobí stratu biotopov, kde sa vyvíjajú vývinové štádia chránených obojživelníkov. Náhly pokles hladiny vody môže spôsobiť ich mortalitu a ohrozenie celej populácie obojživelníkov v tejto lokalite,” skonštatoval Štofko.