Regióny Košice Prešov

Program Spoločne pre región opäť podporí projekty na východe sumou 13-tisíc eur

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

KOŠICE – Grantový program Spoločne pre región opäť rozdelí 13-tisíc eur na podporu verejnoprospešných komunitných projektov na východnom Slovensku. V poradí 14. ročník programu otvárajú Karpatská nadácia a košická hutnícka spoločnosť.

 

Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského kraja, v ktorých aktívne pracujú alebo dobrovoľnícky pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške 2500 eur na projekty zamerané na zvyšovanie bezpečnosti vo všetkých oblastiach života. Rovnakou sumou môžu byť podporené aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako i environmentálne aktivity a vzdelávanie.

Žiadosti o podporu treba predložiť do 25. januára 2021 prostredníctvom elektronického formulára na webstránke Karpatskej nadácie, ktorá je administrátorom grantového programu. Prezident U. S. Steel Košice James Bruno uviedol, že bezpečnosť práce a ochrana zdravia je dlhodobo hlavnou prioritou oceliarskej spoločnosti. “Od prvých týždňov pandémie COVID-19 sme preto pomáhali tak zdravotníckym zariadeniam, ako aj ohrozeným skupinám obyvateľov v krízových a charitatívnych centrách. V programe Spoločne pre región radi podporíme ďalšie iniciatívne nápady na zvýšenie bezpečnosti a elimináciu rizík pri rôznych aktivitách detí, dospelých i seniorov,” povedal.

Karpatská nadácia informovala, že tento grantový program od svojho vzniku podporil už 113 komunitných projektov celkovou sumou viac ako 281 400 eur.