Politika Zahraničné

Rada Európy a Európska komisia vyzvali na lepšiu ochranu práv Rómov

Ilustračná foto: Glob.sk / Peter Korček

ZÁHREB – Generálna tajomníčka Rady Európy Marija Pejčinovičová Buričová a eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová vyzvali na lepšiu ochranu ľudských práv Rómov a žiadajú, aby mali počas pandémie nového koronavírusu zabezpečený prístup k základným službám. Informovala o tom v stredu chorvátska tlačová agentúra HINA.

 

V spoločnom vyhlásení, zverejnenom pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, Pejčinovičová Buričová a Dalliová upozornili, že mnohí z 10-20 miliónov Rómov v Európe sú vystavení chudobe a sociálnemu vylúčeniu, pričom ich ekonomickú a sociálnu depriváciu zhoršujú aj protirómske nálady.

Vzhľadom na to, že Medzinárodný deň Rómov, ktorý pripadá na 8. apríla, sa tento rok oslavuje v čase boja proti koronavírusu, čo v celej Európe viedlo k zavedeniu mimoriadnych opatrení, obe predstaviteľky medzinárodných inštitúcii upozornili, aby sa pritom nezabudlo na dodržiavanie práv Rómov, ako aj ľudských práv vo všeobecnosti.

Vo vyhlásení sa ďalej píše, že aj keď jednotlivé štáty musia mať voľnosť pri rozhodovaní o potrebných opatreniach, tie zase musia rešpektovať existujúci európsky rámec pre ľudské práva vrátane zásad rovnosti a nediskriminácie.

Pejčinovičová Buričová vyjadrila znepokojenie v súvislosti so správami, podľa ktorých niektoré európske krajiny prijali opatrenia, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu porušovaniu ľudských práv rómskej komunity a obmedzovať im prístup k základným verejným službám, predovšetkým k zdravotnej starostlivosti, komunálnym službám a pitnej vode.

Taktiež vyjadrila znepokojenie nad správami, že niektorí politici obvinili Rómov zo šírenia vírusu.

Eurokomisárka Dalliová upozornila, že internetové nenávistné prejavy a falošné správy o Rómoch sú opäť na vzostupe.

“Negatívne stereotypy a predsudky sú v našej spoločnosti stále veľmi prítomné. Preto Európska komisia predstaví posilnenú stratégiu pre rovnosť a začlenenie Rómov do európskej spoločnosti,” dodala.

Podľa nej by mali mať Rómovia zabezpečený “rovnaký prístup k základným potrebám, čím sa zaistí ich ochrana pred infekciou”.

Pejčinovičová Buričová a Dalliová vyzvali všetky európske krajiny, aby rešpektovali Európsky dohovor o ľudských právach a Európsku sociálnu chartu, a tým posilnili podporu marginalizovaným skupinám. Zároveň vyzvali štáty, aby sa čo najviac snažili zabrániť úsiliu urobiť z národnostných a etnických menšín, najmä Rómov, obetného baránka v tejto kríze.