Spoločnosť Domáce

Rada Protimonopolného úradu uložila takmer 7 miliónovú pokutu za kartelovú dohodu predajcom áut Volkswagen

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) SR sa rozhodla uložiť súhrnnú pokutu vo výške vyše 6,7 milióna eur za kartelovú dohodu pri predaji motorových vozidiel značky Volkswagen. Médiá o tom v utorok informovala hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská. Jednému z predajcov uložil úrad aj zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia. Kartel mal trvať niekoľko rokov a jeho cieľom bolo obmedzenie hospodárskej súťaže. Typovo teda podľa úradu patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel.

 

Ako vyčíslil úrad, dohoda sa odohrávala medzi 18 podnikateľmi. „Cieľom ich kartelovej dohody bolo obmedzenie hospodárskej súťaže na trhu predaja nových osobných a úžitkových motorových vozidiel značky Volkswagen na území Slovenskej republiky,“ dodal úrad.

Dohodnutí predajcovia si stanovili výšku maximálnych zliav poskytovaných na jednotlivé typy vozidiel a rozdelili si územie SR podľa regiónov, v ktorých majú svoje prevádzky. „Na základe dohody mali zákazníkom z iného regiónu poskytnúť zľavu o 1 % nižšiu, než akú by im ponúkol predajca z ich regiónu,“ dodal úrad. Cieľom podľa úradu malo byť aj odstránenie konkurencie medzi predajcami, ale aj zachovanie si určitého okruhu zákazníkov a hladiny cien.

„Predmetom vecného rozdelenia zákazníkov bolo pravidlo, podľa ktorého, ak predajcovia vedeli o tom, že zákazník už ‘patrí’ inému predajcovi, teda že v minulosti už kupoval vozidlá u iného predajcu v rámci predajnej siete Volkswagen, poskytli takémuto zákazníkovi cenovo nevýhodnejšiu ponuku, aby bol zákazník motivovaný zakúpiť si vozidlo u ‘svojho’ predajcu, prípadne ho priamo inštruovali, aby si automobil zakúpil u konkrétneho predajcu,“ vysvetlil úrad.

Účastníci kartelovej dohody si mali podľa úradu rozdeliť aj zákazníkov, ktorí nakupovali vozidlá prostredníctvom verejných obstarávaní, obchodných verejných súťaží alebo iných podobných súťaží. „V súvislosti s tým mali koordinovať svoju účasť a postup pri predkladaní súťažných ponúk v procese verejného obstarávania, vo verejných obchodných súťažiach alebo v obdobných súťažiach, ktoré sa týkali predaja osobných a ľahkých úžitkových vozidiel značky Volkswagen na území SR,“ uviedol úrad s tým, že účastníci si vymieňali citlivé obchodné informácie.

„Rozhodnutie rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 1. júna 2020. Účastníci konania sa môžu domáhať preskúmania tohto rozhodnutia súdom,“ uzavrel úrad.