Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

RADIKÁLNA zmena! Skúšky v AUTOŠKOLÁCH sa riadne pritvrdia: Protekcia a opisovanie sa skončilo

V autoškolách sa od apríla 2023 radikálne mení teoretická skúška na získanie vodičských preukazov. ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Ak ste si odkladali vodičák na tento rok, tak by ste mali vedieť, že jeho získanie sa od apríla zásadným spôsobom zmení. Teoretické testy, aké sme na Slovensku poznali desaťročia, totiž skončili.

 

Na klasické staré a dobré papierové testy, na ktoré sa vám stačilo, ľudovo povedané „nabifľovať“, môžete zabudnúť. Slovensko sa totiž prispôsobuje pravidlám Európskej únie a teoretické skúšky sa budú od apríla 2023 vykonávať už iba online. Namiesto doterajších 27 otázok v papierovej forme dostane každý uchádzač náhodne vygenerovaných 40 otázok. Na vypracovanie testu bude mať 30 minút. Navyše, testy na získanie vodičského oprávnenia sa už nebudú vykonávať v priestoroch autoškôl, ale na dopravnom inšpektoráte alebo príslušnom Okresnom úrade.

Ale to nie sú všetky zmeny. Doposiaľ platilo, že praktickú skúšku vykonal uchádzač o vodičský preukaz hneď po úspešnom zvládnutí teoretickej skúšky. Ani to už neplatí. Praktickú skúšku absolvuje každý uchádzač 7 až 10 dní po teoretickej skúške. Navyše pribudli ešte ďalšie tri skúšky. Na získanie vodičského oprávnenia bude nutné mať vedomosti z teórie jazdy, poskytnutia prvej pomoci a správania sa pri nehode.

 

V autoškolách sa od apríla 2023 radikálne mení teoretická skúška na získanie vodičských preukazov. ZDROJ: archív zoznam.sk

Ešte na konci roka 2022 to vyzeralo, že prechod na nové online testy by sa mal odložiť na neskorší termín, keďže tu bola snaha zo strany polície na dostatočnú prípravu a hladký prechod na nové testy. Spomínali sa aj problémy so zabezpečením vybavenia skúšobných miestností na dopravných inšpektorátoch. No, kto špekuloval a počítal s odkladom, tak ten sa prepočítal. Apríl 2023 platí a všetko by malo byť pripravené na nové digitalizované testy.

Podrobnosti o vykonávaní teoretickej skúšky sú ustanovené v § 18 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. apríla 2023,“ informovala nás Karolína Barinková z Oddelenia komunikácie Prezídia policajného zboru.