Politika Domáce

Reformám vo vzdelávaní na Slovensku chýba reálna podpora, myslia si analytičky

Ilustračné foto - Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA  – Ministerstvo školstva by nemalo reformy len vymyslieť, ale tiež zabezpečiť, aby ľudia v praxi vedeli, ako ich urobiť. V rozhovore sa na tom zhodli riaditeľka iniciatívy To dá rozum Renáta Hall a analytička Miroslava Hapalová.

Analytička vysvetľuje, že zavádzanie reforiem v školstve nie je len o komunikácii, ale aj o reálnej podpore. Ako príklad udáva výsledky testovania PISA, ktoré podľa nej poukazujú na to, že žiaci by mali dostať viac individualizovanej podpory. „Nemôžeme školám povedať podporujte individuálny potenciál každého žiaka bez toho, aby sme do tých škôl nasmerovali odborníkov, ktorí učiteľom môžu pomôcť,“ vysvetlila Hapalová. Zároveň dodala, že nemožno požadovať od učiteľov, aby učili inak, ak ich na to niekto nepripraví.

Zmeny, ktoré sa dejú vo vonkajšom svete, sú podľa analytičiek veľmi rýchle a vzdelávanie musí na ne reagovať. Dodávajú, že je potrebné, aby budúci minister získal dôveru ľudí v školskom systéme, že zmeny, ktoré bude robiť, sú premyslené, povedú k dobrým cieľom a že na ich zavádzanie učitelia a školy dostanú podporu. „To je totiž jednou z chýb viacerých zmien, ktoré sa doteraz realizovali. Mohli byť aj pozitívne, no tým, že školy nedostali žiadnu podporu, už v súčasnosti na slovo reforma väčšina učiteľov reaguje negatívne,“ uviedla Hapalová.

Hall zdôraznila, že je potrebné pre zmenu vytvoriť aj priestor. „Nemal by sa očakávať heroizmus od ľudí, že majú robiť veci nad rámec. Každý má svoj život a ani roky nadšenia nie sú udržateľné. Na to, aby ľudia mali priestor na robenie týchto zmien, potrebujú extra čas,“ vysvetľuje. Dodáva, že možno je potrebných viac učiteľov na školách, aby pedagóg mohol byť zastúpený a mal priestor skúsiť si či učiť sa niečo nové. Podľa nej na školách musí byť odborná podpora, no peniaze sú kľúčové.

„Z nášho pohľadu by bolo optimálne si systémovo povedať, ktoré zmeny ideme robiť aj v zmysle podpory učiteľov na všetkých úrovniach,“ povedala Hall. Konať by sa malo podľa analytičky pomerne rýchlo, pretože sa bude musieť doriešiť, ako stratiť čo najmenej peňazí z terajšieho finančného rámca. Zároveň je potrebné riešiť nastavenie nového finančného rámca a zjednodušiť spôsob používania týchto fondov, ktoré slúžia hlavne k zvyšovaniu ekonomickej vyspelosti európskych regiónov.