Regióny Ružinov Top

Rezidenčný projekt na Konopnej ulici v ružinovskom Prievoze: Zatiaľ zastavený

BRATISLAVA – Žiadosť o zastavenie konania na posudzovaní vplyvov na životné prostredie zo strany investora Konopná residence s.r.o bolo na Okresný úrad v Bratislave zaslané ešte 30.augusta 2017, úrad oznámenie o zastavení vyvesil na stránke Enviroportálu 12.septembra 2017 . Stalo sa tak aj na tlak občanov a mestských poslancov na starostu Ružinova Dušana Pekára, ktorý k tomuto kroku investora vyzval.

Ľudia, ktorých sa menovaná výstavba dotkne, sa o zastavení posudzovania dozvedeli už na verejnom stretnutí 7.septembra. V staršej administratívnej budove, ktorú investori stojaci za Konopá residence s.r.o. (YIT Slovakia a Immocap Group) plánujú zbúrať, sa viac ako 2 hodiny snažili niekoľko desiatok ľudí presvedčiť o tom, že projekt Konopná im úroveň bývania nijako nezhorší.

Úbytok len o 9 bytov

Obyvateľov chceli potešiť informáciou o úpravách projektu, kedy z dvoch pôvodne 6 podlažných a jednej 7 podlažnej budovy vyrastú budovy 4 podlažné až 6 podlažné. Na priamu otázku obyvateľov ale investor priznal úbytok obytných jednotiek len o 9 kusov, takže z pôvodných 140 je 131. Parkovanie má byť podľa investorov podzemné, priamej otázke, či predaj obytných jednotiek bude nutne spojený aj s kúpou parkovacieho miesta sa šikovne vyhli.

200 000 € do Ružinovskej pokladnice

Pri otázkach obyvateľov najčastejšie zástupca investorov Radek Pšenička argumentoval nesúvisiacimi projektami a emotívnym upozorňovaním na fakt, že ich nová výstavba je lepšia ako 700 zamestnancov v existujúcej kancelárskej budove, ktorí by každý deň ráno prichádzali a večer odchádzali. Ako jednu z výhod zástupca investora označoval zhruba 200 000 €, ktoré výstavba prinesie do pokladnice mestskej časti Ružinov, pri ktorej bude zastupiteľstvo rozhodovať o tom, ako použiť tieto peniaze v prospech dotknutých obyvateľov.

Zhoršenie služieb bez reakcie

Otázky na situáciu v doprave, mieru zaťaženia inžinierskych sietí ako aj zhoršenie existujúcich služieb (napríklad služieb pošty) ale nedokázali obyvateľom uspokojivo vysvetliť. Na druhú stranu, verejné stretnutie malo pred investorov tieto otázky položiť a podľa ich slov budú na ne reagovať.

Súčasné objekty verzus plánované

Hra so slovami

Investor väčšinu bytových jednotiek nazýva apartmánmi. Na webe „bojovníkov za výstavbu“,  ktorí projekt Konopná residence obhajujú, to dokonca nazývajú „dôsledkom chorej predstavy detailne predpisovať územiu jeho funkciu”.

Pravda je taká, že apartmány sú v zásade “nebytovými” priestormi, takže nemusia niektoré štandardy, napríklad na úroveň slnečného svetla, vôbec spĺňať. Navyše, ak si kúpite apartmán,  v liste vlastníctva budete mať napísané – nebytový priestor. To znamená, že trvalý pobyt v ňom nezískate.  Samospráva samozrejme môže pobyt povoliť, no svoje rozhodnutie aj môže kedykoľvek zobrať späť.

Na verejnom stretnutí sa proti výstavbe objavilo viacero hlasov, jedným z nich bol aj poslanec miestneho zastupiteľstva Ružinov Ján Buocik, ktorý celú výstavbu vníma, že je v rozpore s územným plánom rozvoja. Na to zástupcovia investora regovali vyhlásením, že túto otázku nechajú zodpovedať bratislavskému
magistrátu a tvrdenie poslanca Buocika je predčasné.
Foto: Ružinovčan.sk