Rezort dopravy a výstavby pripravuje zákony na podporu nájomného bývania

BRATISLAVA – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravuje viacero zákonov na podporu nájomného bývania. Vyplýva to z predbežných informácií na portáli slov-lex.sk.

 

Rezort chce zjednodušiť a urýchliť postupy pri poskytovaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), aby tak motivoval verejný i súkromný sektor k obstarávaniu a výstavbe nájomných bytov. Ako uviedlo ministerstvo, podpora vo forme úveru zo ŠFRB býva smerovaná hlavne do oblasti obstarávania nájomných bytov, ale aj do obnovy bytových budov. Upozornil aj na fakt, že obstarávanie nájomného bývania súvisí aj s podporou mobility pracovnej sily.

Ako dodal rezort v ďalšom materiáli, v súlade s programovým vyhlásením vlády chce zvýšiť atraktivitu nájomného bývania a intenzitu čerpania podpory na obstarávanie nájomných bytov, a to tak, aby bolo zabezpečené efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami. Rezort tak chce zmeniť nielen legislatívu o ŠFRB, ale navrhuje aj zákon na úpravu niektorých podmienok a postupov pri poskytovaní dotácií na rozvoj bývania i ďalšie zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

„Navrhuje sa upraviť rozsah oprávnených fyzických osôb, ktorým môže byť nájomný byt pridelený, čím sa zvýši dostupnosť verejného nájomného bývania, a upraviť počet pásiem, na základe ktorých sa stanovuje výška podielu poskytovanej dotácie,“ priblížil rezort v materiáli. Zákon má zaviesť aj jednoduchší výpočet stanovenia podlahovej plochy nájomných bytov, upraviť definíciu účelov poskytnutia dotácie na obstaranie nájomného bytu a spresniť postup pri overovaní príjmu oprávnenej fyzickej osoby. „Navrhuje sa zrušiť povinnosť vypracovať a predložiť záverečné technicko-ekonomické hodnotenie stavby,“ uzavrel rezort.

Viac o téme: nájomné bývanie, obstarávanie, podpora, postup, výstavba

Súvisiace články