Domáce Politika

Rezort dopravy predstavil plány, chce zlepšiť verejnú politiku

Árpád Érsek - Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA – Ministerstvo dopravy a výstavby SR chce zlepšiť verejné politiky v oblasti dopravy, jej inovačnej kapacity a v zavádzaní inteligentnej mobility. Na poskytnutie príslušných služieb počas troch rokov predpokladá vynaložiť predbežne 2,86 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Financované by mali byť z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Vyplýva to z vyhlásenej verejnej súťaže zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. “Predmetom zákazky je nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku spolu s vypracovaním nosnej stratégie a akčného plánu, vytvorenie regulácie pre zavádzanie inovácií v inteligentnej doprave, podpora pri testovaní vybraných pilotných projektov a ich implementácia do praxe,” informoval rezort dopravy v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Súčasťou projektu je aj nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu dátami riadenej politiky a rozvoja inteligentnej dopravy. “Hlavným cieľom zákazky je podporiť tvorbu a prevádzku inovatívnych dopravných riešení pri znižovaní dopadov na životné prostredie, zvýšenie kvality života pre cestujúcu verejnosť a optimalizáciu nákladov na dopravu v dlhodobom horizonte,” dodalo ministerstvo dopravy.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk uchádzačov je 13. augusta, platiť musia minimálne do 28. februára 2020. Medzi kritériami na vyhodnotenie ponúk má cena relatívnu váhu 70 percent a kvalita tímu odborníkov 30 percent. Uchádzači majú, napríklad, preukázať, že za posledné tri roky dosiahli celkový obrat vo výške minimálne 4,2 mil. eur. Na zabezpečenie ponuky je potrebné zloženie zábezpeky v objeme 120 tis. eur.

Árpád Érsek – Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

Rezort dopravy zároveň vyhlásil verejnú súťaž na vzdelávacie a tréningové podujatia pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky. Predpokladaná cena za tieto služby v trvaní troch rokov je 298,3 tis. eur bez DPH. “Predmetom zákazky je zabezpečenie a organizácia troch typov podujatí: série vzdelávacích a tréningových podujatí pre vodičov motocyklov, pre vodičov osobných automobilov – autoškola BECEP (Bezpečnosť cestnej premávky) a motoristického podujatia – súťaže Najbezpečnejší vodič SR – Vodič roka,” uviedlo ministerstvo.

Termín na predkladanie a otváranie ponúk je 12. augusta, minimálna lehota ich viazanosti je do 28. februára 2020. Jednou z podmienok účasti v tendri je predloženie zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúce tri roky v celkovej hodnote najmenej stotisíc eur. Každá uvedená zmluva musí mať objem minimálne desaťtisíc eur.