Politika Domáce

Rezort školstva doposiaľ neeviduje odpoveď od predsedu akademického senátu STU

Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR doposiaľ neeviduje odpoveď od predsedu akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Mariána Peciara v súvislosti so žiadosťou o stanovisko k okolnostiam zasadnutia akademického senátu STU. Ten na svojom zasadnutí 26. októbra 2020 schválil návrh na odvolanie rektora Miroslava Fikara z funkcie. TASR to potvrdil odbor komunikácie rezortu školstva.

 

“Dňa 18. decembra 2020 odišiel druhý list ministra školstva (ako reakcia na predchádzajúci list ministra a odpoveď predsedu akademického senátu STU v Bratislave) predsedovi akademického senátu STU v Bratislave,” uviedol rezort školstva s tým, že na neho zatiaľ nedostalo ministerstvo odpoveď. Naďalej prebieha komunikácia s vysokou školou, ktorou sa snaží MŠVVaŠ SR ozrejmiť si viaceré skutočnosti.

Po vyjadrení predsedu akademického senátu ministerstvo rozhodne o ďalšom postupe v tejto veci. K organizácii a priebehu zasadnutia akademického senátu sa mal pre rezort školstva vyjadriť aj samotný rektor.

Ministerstvu školstva návrh na odvolanie rektora STU doručili 2. novembra 2020. Teraz sa musí posúdiť jeho zákonnosť. V prípade splnenia podmienok bude predložený návrh prezidentke SR Zuzane Čaputovej.

Akademický senát STU na svojom zasadnutí 26. októbra 2020 schválil návrh na odvolanie rektora Fikara z funkcie. Pri hlasovaní bolo platných 42 hlasov. Za návrh na odvolanie rektora hlasovalo 25, proti bolo 14 a zdržali sa traja senátori.