Politika Spoločnosť Domáce

Rezort školstva nie je zamestnávateľom učiteľom. Nemôže im priamo vyplácať odmeny

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR nie je zamestnávateľom učiteľov, preto im nemôže priamo vyplácať odmeny ani ich rušiť. Odmeny môže vyplácať ich zamestnávateľ z prostriedkov poskytnutých ministerstvom školstva. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

 

“Za prvé tri kvartály roku 2019 bolo vyplatených 23.551.193 eur na odmeny, z toho pre pedagogických a odborných zamestnancov 19.861.914 eur,” konkretizovalo ministerstvo školstva. Údaje za obdobie štvrtého štvrťroka 2019 budú známe vo februári 2020.

Ministerstvo školstva prideľuje školám finančné prostriedky podľa zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. “Školy použijú pridelené finančné prostriedky na financovanie osobných nákladov a na financovanie prevádzky školy. Súčasťou osobných nákladov sú aj finančné prostriedky na odmeny,” uzavrelo ministerstvo.