Spoločnosť Domáce

Rezort školstva podporí vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

BRATISLAVA – Sumu 47 250 eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku na rozvojové projekty v oblasti podpory výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe. 

 

Cieľom je podporiť aktivity škôl prispievajúce k eliminácii nežiaduceho javu v podobe priestorového, organizačného, fyzického a symbolického vylúčenia alebo oddelenia rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti od ostatných žiakov. “Školy môžu finančný príspevok použiť aj na podporu interkultúrneho prostredia, inováciu metód vzdelávania či aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi žiakov,” uviedol rezort školstva.

Maximálna výška príspevku rezortu školstva na jeden rozvojový projekt bude 2625 eur. Spoluúčasť žiadateľa alebo iných osôb na realizáciu rozvojového projektu má byť najmenej päť percent z výšky finančných prostriedkov pridelených ministerstvom školstva na daný projekt.

Žiadosť s rozpisom rozpočtu môžu zriaďovatelia základných škôl podávať príslušnému odboru školstva okresnému úradu v sídle kraja do 17. mája.
V minulom roku bolo v rámci tohto rozvojového projektu podporených 21 žiadostí, pričom školy získali finančný príspevok vo výške od 1200 do 2450 eur. Podrobné informácie k výzve, ako aj formulár žiadosti sú zverejnené na stránke ministerstva školstva.