Politika Spoločnosť Domáce

Rezort školstva spúšťa zber údajov o priebehu dištančnej výučby a potrebách škôl

Zdroj: TASR / František Iván

BRATISLAVA – Ukončený školský rok 2019/2020 bol pre deti, rodičov a učiteľov jedným z najnáročnejších. Vzdelávanie na diaľku prinieslo množstvo výziev a cenných skúseností. Hoci sa ministerstvo školstva priebežne usilovalo získavať informácie o potrebách, problémoch i inovatívnych riešeniach aj priamo v teréne, nebolo možné osloviť každú školu. Preto v týchto dňoch spustilo zber údajov o priebehu dištančnej výučby a o potrebách škôl. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

 

Cieľom je zistiť skúsenosti, postrehy a potreby každej základnej a strednej školy na Slovensku. Na tento účel Inštitút vzdelávacej politiky v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pripravil dva krátke dotazníky – jeden pre riaditeľov škôl a druhý pre učiteľov základných a stredných škôl.

Dotazníky poskytujú všetkým osloveným priestor vyjadriť sa, akým problémom v posledných mesiacoch čelili a aký typ pomoci by do budúcnosti privítali. Cieľom zberu je tiež zistiť, akými spôsobmi a ako efektívne sa žiaci a žiačky zapájali do dištančnej výučby, či ako sa im podarilo poradiť si s procesom opätovného otvárania škôl.

Informácie priamo od ľudí pracujúcich v školách pomôžu rezortu školstva efektívnejšie nastaviť systém pomoci a podpory, ako aj pripraviť sa na prípadnú druhú vlnu pandémie. “Pre skutočné zmeny v školstve je potrebné, aby sme dokázali školám poskytovať včasnú, adresnú a najmä účinnú podporu. To sa nám podarí len vtedy, keď budeme dostatočne poznať potreby aj problémy, s ktorými sa stretávajú ľudia pracujúci v školstve,” podotkla štátna tajomníčka ministerstva školstva pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová.

Rezort školstva ubezpečuje všetkých oslovených riaditeľov, ako aj učiteľov, že získané informácie nebudú slúžiť na hodnotenie jednotlivých škôl. Údaje budú spracovávané anonymne a zistenia následne Inštitút vzdelávacej politiky spracuje do správy.

Riaditeľom škôl boli doručené e-maily s odkazmi na vyplnenie elektronických dotazníkov 2. júla, pričom ich bude možné vypĺňať do 10. júla.