Politika Domáce

Rezort spravodlivosti odštartoval zber údajov na meranie pracovnej záťaže sudcov

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR spustilo v pondelok zber údajov na meranie pracovnej záťaže sudcov na Slovensku. Ako TASR informoval hovorca MS SR Peter Bubla, cieľmi projektu Váženie prípadov sú dosiahnutie rovnomerného pracovného zaťaženia sudcov krajských a okresných súdov, ako aj zvýšenie transparentnosti a efektívnosti prideľovania personálnych zdrojov a s tým súvisiacich finančných zdrojov pre krajské a okresné súdy. Zberu údajov sa venuje analytické centrum rezortu justície.

 

Ako Bubla priblížil, metodika váženia prípadov využíva údaje z merania pracovnej záťaže a zameriava sa na hlavné kategórie sudcovských aktivít, ako napríklad vedenie pojednávania, príprava na pojednávanie, príprava rôznych druhov súdnych rozhodnutí, administratívne činnosti či iné sudcovské aktivity, ktoré bezprostredne nesúvisia s prípadom, ktorý im je pridelený na rozhodovanie, a podobne.

Doplnil, že vďaka tomuto výskumnému projektu bude mať rezort k dispozícii konkrétne dáta potrebné pri nastavovaní opatrení a bude poznať odpovede na otázky typu – O koľko je viac alebo menej časovo náročný jeden typ prípadu v porovnaní s iným? Aký je priemerný čas potrebný na vyriešenie určitého množstva prípadov daného typu? Ako alokovať financie a pracovnú záťaž tak, aby zohľadňovali náročnosť prípadov?

Meranie pracovnej záťaže sa robí prostredníctvom zaznamenávania časových úsekov, ktoré sudcovia venujú kľúčovým sudcovským aktivitám na prípadoch v jednotlivých súdnych registroch. Bubla dodal, že toto meranie realizujú priamo sudcovia, ktorí sa dobrovoľne rozhodli zapojiť do zberu časových údajov o ich činnosti. “Od 21. septembra prešlo školením metodiky zberu 816 sudcov na okresných a krajských súdoch, teda takmer 70 percent aktívnych sudcov. Zbieranie údajov je naplánované do 22. novembra 2020,” uzavrel.