Politika Spoločnosť Domáce

Rezort vnútra aktuálne neeviduje žiadosti o pomoc s karanténou pre zahraničných študentov

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Ministerstvo vnútra (MV) SR v súčasnosti neeviduje z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR požiadavku na poskytnutie ubytovania na výkon karantény pre zahraničných študentov. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru MV SR.

 

Rezorty vnútra a školstva sa dohodli na povinnosti univerzít zabezpečiť v rámci svojich kapacít karanténne zariadenie pre zahraničných študentov na konci augusta. “V prípade, že školy, respektíve univerzity a MŠVVaŠ toto nedokážu zabezpečiť, rezort školstva požiada o pomoc a tieto prípady budú následne odstúpené na MV SR so žiadosťou o poskytnutie ubytovania za odplatu na výkon karantény,” vysvetlila Paulenová. V súčasnosti má rezort vnútra k dispozícii len pohotovostné kapacity pre potreby zamestnancov rezortu.

Rezort školstva informoval školy o povinnosti zabezpečiť karanténne zariadenia v rámci odporúčaní k začiatku akademického roka. “Vysoké školy organizáciou akademického roka, napríklad nastavením termínu začiatku výučby, využívaním dištančných metód vzdelávania a podobne, majú možnosť rozložiť potreby kapacít na izoláciu študentov po príchode do SR zo štátov, po ktorých návšteve je nariadená domáca izolácia tak, aby vedeli vytvoriť podmienky pre prichádzajúcich študentov,” uviedlo pre TASR tlačové oddelenie MŠVVaŠ.

V prípade potreby môžu podľa ministerstva školy zapojiť aj ďalšie ubytovacie zariadenia, a to aj v širšom regióne. “Domáca izolácia by mala prebehnúť pred začiatkom vzdelávania, je potrebné počítať s časom na vykonanie testu, osobitne v prípade študentov z tretích krajín, a získanie výsledku,” pripomenul rezort.

Náklady spojené s domácou izoláciou si hradia študenti. Vysokým školám rezort odporučil, aby najmä zahraničných študentov vopred a v dostatočnom predstihu informovali o podmienkach vstupu na územie SR a o tom, do akej miery budú nápomocné pri riešení otázky domácej izolácie.

Zriadenie karanténnych centier pre študentov z tzv. červených krajín navrhla pandemická komisia vlády v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.