Spoločnosť Domáce

Rezort vnútra sa dištancuje od údajného návrhu zákona o Policajnom zbore, ktorý sa šíri na internete

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Ministerstvo vnútra (MV) SR sa dištancuje od obsahu dokumentu, ktorý je na sociálnych sieťach a niektorých webových stránkach prezentovaný ako návrh pripravovanej novely zákona, ktorý upravuje podmienky štátnej služby príslušníkov Policajného zboru (PZ). Materiál podľa rezortu obsahuje len špekulatívne názory autorov a nejde o legislatívny návrh. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová.

 

Podľa rezortu vnútra sa na internete v tomto období objavujú rôzne reformné a iné dokumenty. Hoci obsahujú nepravdivé skutočnosti, sú predstavované ako pripravované zmeny aktuálneho stavu legislatívy, štruktúry, materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia Policajného zboru. “Z týchto dokumentov je zrejmá len snaha ich autorov vyvolať napätie v Policajnom zbore a medzi jeho príslušníkmi,” skonštatovala Túrosová.

Novelu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ale aj ďalších zákonov týkajúcich sa PZ bude ministerstvo vnútra spolu s dotknutými ministerstvami a inými štátnymi orgánmi spolu s dôvodovou správou a dosahom na verejné financie ešte len pripravovať a bude predmetom riadneho legislatívneho procesu.

“V tejto súvislosti tiež uvádzame, že v súlade s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa vláda zaviazala, že bude garantovať stabilizáciu existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby, ministerstvo vnútra nepripravuje žiadne legislatívne návrhy, ktoré by sa mali týkať zmeny ich sociálneho zabezpečenia a odmeňovania,” dodala Túrosová.

V súčasnosti sú podľa MV SR v pripomienkovom konaní návrhy kolektívnych zmlúv na rok 2021 pre príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov v štátnej a verejnej službe a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ale aj Hasičského a záchranného zboru.