Politika Domáce

Rezort životného prostredia chce zlepšiť efektivitu a kvalitu svojho fungovania. Zavádza nový systém kontroly

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) chce zlepšiť efektivitu a kvalitu svojho fungovania. Zavádza preto do praxe systém riadenia kvality The Common Assessment Framework (CAF), ktorý predstavuje komplexný nástroj na usmerňovanie a riadenie štátnych orgánov s dôrazom na kvalitu výsledkov a efektívne fungovanie. Agentúru SITA o tom informoval hovorca MŽP Tomáš Ferenčák. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Model riadenia kvality CAF skúma, ako sú aktuálne nastavené procesy v rámci štátneho orgánu a ako ich hodnotia zamestnanci, riadiaci pracovníci, ale aj občania. Po analýze aktuálne stavu sa systém CAF zameriava na to, aby štátny orgán fungoval čo najefektívnejšie a prinášal čo najlepšie výsledky z hľadiska kvality poskytovaných služieb.

„Cieľom je začať na ministerstve s interným zlepšovaním, získať štruktúrovaný obraz o fungovaní našej organizácie prostredníctvom samohodnotenia realizovaným vlastnými zamestnancami, následne definovať námety pre zlepšovacie činnosti a zvýšiť kvalitu procesov ministerstva vo všetkých oblastiach pôsobnosti,“ uviedla Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR a garantka modelu CAF.

Ministerstvo spustilo projekt 1. novembra 2019. Proces zavádzania modelu CAF do praxe bude trvať 20 mesiacov. MŽP začne samohodnotením, ktoré bude mapovať obdobie posledných 3 rokov fungovania ministerstva.