Regióny Poprad

Rodičia prvého novoročného dieťaťa dostanú od mesta Poprad 500 eur

Zdroj: TASR / Milan Kapusta

POPRAD  – Rodičia dieťaťa, ktoré sa narodí v kalendárnom roku ako prvé, dostanú od mesta jednorázový príspevok vo výške 500 eur. Mesto chce takýmto spôsobom privítať do života prvého občana daného roka. „Príchod dieťaťa na svet je neobyčajná udalosť. Prináša radosti i starosti. Byť však prvým občanom v kalendárnom roku je akýsi bonus navyše,“ uvádza sa v materiáloch z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva.

 

Ešte v septembri zastupiteľstvo odobrilo aj jednorázový príspevok popradským matkám vo výške 200 eur pri narodení prvého dieťaťa. Platiť bude od 1. januára 2020. Nárok naň budú mať iba matky s trvalým pobytom v Poprade, pričom splnené musia byť aj ďalšie podmienky. Ako vtedy vysvetlila Petra Závacká, vedúca sociálneho odboru na Mestskom úrade v Poprade, opatrením mesto sleduje podporu zvýšenia pôrodnosti, mladých rodín a ich zotrvanie v meste Poprad.

Zámerom samosprávy je tiež vylepšiť situáciu mladých rodín a napomôcť rodinnému rozpočtu. Podľa mesta by mali predpokladané výdavky na poskytovanie príspevku pri narodení prvého dieťaťa dosiahnuť sumu 41 200 eur. Pri určení nákladov vychádzalo zo štatistiky o narodených deťoch z roku 2018, v ktorom sa matkám, prvorodičkám, narodilo 206 detí. Tento príspevok má byť len doplnením finančného príspevku, ktorý pri narodení dieťaťa poskytuje štát.

Postup a základné kritéria pri poskytovaní oboch príspevkov upravuje všeobecne záväzné nariadenie. V prípade toho pri narodení prvého Popradčana musí mať oprávnená osoba, teda žiadateľ, trvalý pobyt na území mesta. O príspevok môže požiadať do šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa, žiadosť musí predložiť na odbore sociálnom, v opačnom prípade nárok na príspevok zaniká. K žiadosti je potrebné pripojiť rodný list dieťaťa a potvrdenie z nemocnice o narodení prvého občana v kalendárnom roku, s miestom narodenia Poprad. Príspevok sa nebude vyplávať do cudziny.