Domáce Šport Top Rozhovory

ROZHOVOR Gönci o financovaní športu: Peniaze si zaslúži každý šport, nielen futbal a hokej

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Financovanie športu bolo, je a bude vždy ostro sledovanou disciplínou a nikdy nebude ideálne. Na Slovensku je šport finančne dlhodobo poddimenzovaný a diétny režim sa dotýka všetkých jeho oblastí. Aj preto je menší zázrak, že u nás stále produkujeme olympijských víťazov, majstrov sveta či Európy.

Kontroverzné reakcie naposledy vyvolalo prerozdelenie 21 miliónov eur športovým zväzom a organizáciám, ktoré majú byť v rokoch 2019 až 2021 určené na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 až 2021. Polemiku vyvolalo najmä ďalšie pridelenie financií futbalu a hokeju, ako aj miliónová dotácia pre strelectvo. O celej problematike rozdeľovania 21 miliónového balíka sa preto Glob.sk rozprával so štátnym tajomníkom ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Jozefom Göncim.

Aké sú priority rozvoja športu na Slovensku s výhľadom na olympijský cyklus 2024 a 2028?

– Hry XXXII. letnej olympiády sa uskutočnia o rok v Tokiu. Až po vyhodnotení účasti športovej reprezentácie SR na hrách, budú môcť byť stanovené priority na ďalší olympijský cyklus.

Aká pracovná skupina, v akom zložení a na základe akých kritérií, analýz, konceptov a stratégie pripravovala návrh výberu športových zväzov, pre ktoré bola určená dotácia na roky 2019 až 2021? Podieľali ste sa na tom z hľadiska vašej funkcie? 

– Pri príprave materiálov, ktoré predkladáme na rokovania vlády SR je samozrejmosťou, že na ich tvorbe podieľajú viacerí zamestnanci sekcie športu. Pri výbere športových zväzov, ktorým bola poskytnutá dotácia na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry sa vychádzalo aj z materiálu, ktorý schválila vláda SR v roku 2017. To je dôvod, prečo futbal a ľadový hokej dostali dotácie aj teraz. V princípe ide o to, že chceme, aby v týchto dvoch športoch boli projekty športovej infraštruktúry čo najskôr dokončené. Futbal je na Slovensku šport, ktorý združuje najviac členov a ľadový hokej je náš najpopulárnejší šport, čo potvrdili aj nedávno skončené MS.

Atletika je naopak jeden zo základných športov, preto je nevyhnuté, aby sa zásadným spôsobom konečne pristúpilo k modernizácii atletických štadiónov. Športová streľba je jeden z našich troch najúspešnejších športov na olympijských hrách v ére samostatnosti. Jeden z dôvodov poskytnutia dotácie pre športovú streľbu je aj skutočnosť, že strelci už dnes majú zaistených 5 miesteniek do Tokia. Podpora výstavby viacúčelovej športovej haly – univerzitného športového centra – je rovnako dôležitá, nakoľko bude slúžiť nielen pre vrcholový šport, ale aj pre verejnosť na najväčšom slovenskom sídlisku – Petržalke. Tu treba podotknúť, že podpora všetkých projektov prebehla v súlade s Koncepciou štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020. Áno, podieľal som sa na tomto materiáli aj ja osobne.

Bude, alebo je na ministerstve školstva určená osoba, alebo osoby, ktoré budú zodpovedné za kontrolu investovania konkrétnych dotácii poskytnutých športovým zväzom a organizáciám? Aké kompetencie má v tejto veci hlavný kontrolór športu? 

– Kompetencie hlavného kontrolóra športu sú stanovené zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 61). Sekcia športu priebežne kontroluje vyúčtovania všetkých finančných prostriedkov, ktoré sú poskytované. Okrem iného, Národné športové centrum, ktoré je priamo riadenou organizáciou ministerstva školstva, má v rámci svojej organizačnej štruktúry oddelenie riadenia výstavby športovej infraštruktúry.

Martina Lubyová počas detských olympijských hier v obci Uzovské Peklany v okrese Sabinov. Zdroj TASR / Maroš Černý

Vláda schválila 21 miliónov eur na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 až 2021, pričom budú opäť najviac profitovať futbal a hokej. Je známe, že tieto dva športy masívne registrujú členov, ale takmer nikdy neodregistrujú. Aké má štát možnosti na to, aby si skontroloval, koľko majú reálne členov?

– Ministerstvo školstva má k dispozícii Informačný systém v športe (ISŠ), v ktorom majú športové zväzy a športové organizácie povinnosť zo zákona č. 440/2015 Z. z. o športe viesť evidenciu členskej základne. V súčasnosti máme v ISŠ najmä evidenciu športovcov vo veku do 23 rokov, čo je aj jeden z parametrov pre výpočet príspevku uznanému športu.

Rovnako je známe, že hokej ako šport si vyžaduje nemalé investície aj zo strany rodičov a jednotlivých záujemcov o tento šport. Nemalo by byť v záujme štátu podporovať športy, ktoré si takéto investície nevyžadujú?

– Investície zo strany rodičov si vyžadujú aj iné športy nielen ľadový hokej – napr. lyžovanie, cyklistika, tenis a pod. Zrušíme teda zimné štadióny, lebo je potrebné ich modernizovať? Podporu zo strany štátu si zaslúži každý šport a každá pohybová aktivita, nerozlišujúc finančnú nákladovosť.

Jedným z princípov rozdeľovania a prideľovania financií podľa posledného uznesenia vlády je aj popularita a členská základňa jednotlivých športov. Prečo potom nie sú na zozname aj športy ako basketbal, hádzaná, volejbal, hokejbal či florbal?

– Vami uvedené športy síce nie sú exaktne uvedené v schválenom materiáli, ale napriek tomu všetky si nájdu svoje miesto vo viacúčelovej športovej hale – univerzitného športového centra. Podobne aj Slovenský olympijský a športový výbor bude v rámci schválenej dotácie podporovať menšie športy, ktoré sú jeho členmi.

Národné tréningové centrum v Poprade. Zdroj TASR / Oliver Ondráš

Futbalové Národné tréningové centrum v Poprade bolo postavené v roku 2013 a už potrebuje modernizáciu a ďalšiu štátnu dotáciu. Je zvláštne že po šiestich rokoch je potrebné investovať do NTC ďalšie milióny eur. Zdôvodnil futbalový zväz konkrétne prečo a čo treba zmodernizovať v NTC v Poprade po tak krátkom čase?

– V tomto prípade ide modernizáciu v tom zmysle, že pôjde o výstavbu krytej tréningovej haly v areáli NTC Poprad ako ďalšej fáze realizácie komplexného projektu výstavby NTC, ktorá už vo veľkej miere prebehla aj za dôležitej podpory zo zdrojov štátneho rozpočtu. Nová krytá tréningová hala doplní komplexnosť celého areálu a jeho využitie na tréningový proces, ale aj zápasovú prax mládežníckych futbalistov na najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Futbalový zväz dostane štyri milióny na úpravu infraštruktúry menšieho charakteru. Môžete nám prezradiť čo to v praxi znamená?

– V rokoch 2017 a 2018, s dobehom v tomto roku, SFZ v súlade s uznesením vlády SR č. 353 zo dňa 24. júla 2017 úspešne zrealizoval národný športový projekt výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry s alokáciou finančných prostriedkov vo výške 6 mil. eur. Práve v rámci tohto projektu boli podporené menšie futbalové štadióny a ihriská, na ktorých sa odohrávajú nižšie futbalové súťaže, resp. sú určené na tréningový proces a nadobudnutie zápasovej praxe hráčov z radov mládeže. Projekt sa stretol s veľkým ohlasom na strane prijímateľov, futbalových klubov a obcí, ktoré futbalovú infraštruktúru vlastnia a celková suma finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určená na tento projekt bude do konca augusta 2019 vyčerpaná na 95 %. Táto pozitívna skúsenosť a zároveň fakt, že z kapacitných dôvodov nemohli byť v projekte uspokojení všetci žiadatelia, je dôvodom návrhu na spustenie “2.etapy” projektu v rokoch 2019 – 2021 s termínom použitia finančných prostriedkov do konca roka 2021 a s celkovou alokáciou finančných prostriedkov vo výške 4 mil. eur.

Najúspešnejším športom v histórii Slovenska, čo sa týka medailí,  je vodný slalom, no v aktuálnom návrhu na prerozdelenie financií na roky 2019 – 2021 nie je na zozname ministerstva školstva. Pritom areály v Liptovskom Mikuláši a v Čunove sú kritickom a havarijnom stave. Uvažuje sa o modernizácii vodných areálov v Čunove a v Liptovskom Mikuláši? Ak áno, kedy? Znamená to, že ak sa vodný slalom v návrhu nenachádza, že štát už neplánuje vychovávať ďalšiu generáciu “vodákov”, ako sú napríklad Hochschornerovci?

– O stave areálov vodného slalomu v Čunove a v Liptovskom Mikuláši vieme a preto intenzívne hľadáme možnosti, ako ich revitalizovať. V súčasnosti máme pripravené projekty tak pre Čunovo ako aj Liptovský Mikuláš.

Sú už okolo strelnice v Trnave vysporiadané všetky majetkovo-právne vzťahy? 

– Majetkovo-právne vzťahy si bude musieť v tomto prípade riešiť Slovenský strelecký zväz, ktorý je prijímateľom schválenej dotácie a to v spolupráci s mestom Trnava. Jednou z podmienok v zmluve o poskytnutí dotácie bude aj to, že športová reprezentácia SR musí mať po dobu min. 5 – 10 rokov prednostné právo na realizáciu športového tréningu a pod.