Spoločnosť Koronavírus Domáce Top Rozhovory

ROZHOVOR s farmaceutkou: Lieky na horúčku nie sú. Nevieme dokedy bude výpadok trvať

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Dennodenne sú vystavení nebezpečenstvu nákazy, no napriek tomu pracujú. Nie sú dostatočne chránení, no napriek tomu poskytujú pomoc. Reč je o farmaceutoch, ktorí zažívajú v posledných dňoch vo svojej práci obrovský nápor a vyťaženie. Pacienti od lekárnikov žiadajú beznádejne vypredané lieky. Glob.sk sa rozprával nielen o nedostatku liečiv, ale aj o restoch bývalej vlády s druhou viceprezidentkou Slovenskej lekárnickej komory MIROSLAVOU SNOPKOVOU.

 

Aj farmaceuti či farmaceutickí laboranti, ktorí pracujú vo verejných lekárňach, sa aktuálne stretávajú s nedostatkom ochranných zdravotníckych pomôcok. Je situácia u zamestnancov ešte stále alarmujúca? Majú nejaké rezervy ochranných rúšok a rukavíc, aby mohli svoju prácu vykonávať aj naďalej bezpečne?

– Osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) je stále nedostatok. Respirátory nie sú takmer vôbec, prípadne sa občas objavia na trhu, ale za omnoho vyššie ceny, ako pred vypuknutím pandémie. Rúška sú v ponuke väčšinou bavlnené. Jednorazové chirurgické nie sú. Rovnaká situácia je s rukavicami, s ochrannými okuliarmi či čiapkami. Niektoré lekárne, ktoré nemali pri výdajnom mieste ochranné sklo, ho dodatočne montujú, aby aspoň čiastočne chránili zamestnancov lekárne.

Expremiér Peter Pellegrini po zasadnutí krízového štábu uviedol, že lekárnici si za nedostatok ochranných pomôcok môžu sami, nakoľko vypredali všetky svoje zásoby a nenechali si prezieravo nič na ,,horšie časy”. Čo si myslíte o tomto výroku? Vnímate to tak, že si za nedostatok môžu lekárne samé?

– V žiadnom prípade. Lekárne za bežných podmienok objednávajú lieky aj zdravotnícke pomôcky denne, resp. niekoľkokrát denne. Keď sa začala zhoršovať epidemiologická situácia v Európe a neskôr aj na SR, lekárnici mali záujem doobjednať väčšie množstvá na sklad z dôvodu nielen väčšieho záujmu pacientov, ale aj pre vlastnú potrebu a aj pre potreby ošetrujúcich lekárov. Avšak, distribučné spoločnosti, ktoré lekárne zásobujú, nedodávali objednávané množstvá, neskôr začali objednávky z lekární stornovať resp. ich vôbec neplnili. Štandardnou cestou teda nebolo možné OOPP zaobstarať. 

Myslíme si, že zo strany bývalého premiéra bolo zbytočné za vinníka nedostatku OOPP považovať lekárne samé. Uvedená situácia preukazuje, že práve lekárnici dokázali efektívne reagovať na nedostatok dezinfekcie na trhu jej výrobou v lekárňach, či niektorí výrobou ochranných rúšok a podobne. Napriek tomu štát ani bývalý premiér týchto zdravotníckych pracovníkov nepovažuje za rovnocenných iným zdravotníkom, ktorí denne nasadzujú svoje zdravie a nakoniec aj životy, aby pomáhali zabezpečovať lieky a zdravotnícke pomôcky pacientom.

Lekárnici pociťujú ešte stále nedostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

Slovenská lekárnická komora apelovala na predstaviteľov bývalej vlády a rezort zdravotníctva, aby zabezpečili dezinfekčné prostriedky na čistenie priestorov lekární a ochranu zamestnancov. Došlo k náprave a doplneniu chýbajúcich prostriedkov? 

– K náprave nedošlo. Slovenská lekárnická komora aktívne komunikuje s viacerými výrobcami, aby pomohla zabezpečiť dezinfekciu aspoň k sanitácii priestorov lekární a zamestnancov.

Kritické tiež boli rýchlo míňajúce sa zásoby liekov na liečbu horúčky s obsahom paracetamolu a ibuprofénu. Sú v distribučných spoločnostiach tieto lieky aj naďalej nedostupné? Kedy by mohlo dôjsť k náprave a doskladneniu potrebných liečiv?

– Voľnopredajné lieky s obsahom paracetamolu sú naďalej v distribučných spoločnostiach nedostupné. Keďže nemáme informácie, ako dlho bude výpadok liekov pretrvávať, pacientov informujeme, že na zníženie horúčky a na bolesť existujú na trhu iné voľnopredajné lieky, s obsahom kyseliny acetylsalicylovej alebo ibuprofénu. 

Neobávate sa pri nedostatku liekov, že by ľudia mohli obchodovať s ,,domácimi zásobami” liekov na internete?

– Slovenská lekárnická komora, ale ani iné orgány, ktoré regulujú farmaceutický segment na Slovensku (napr. Štátny ústav pre kontrolu liečiv), nemajú vo svojej kompetencii riešenie „obchodovania s domácimi zásobami liekov“ prostredníctvom laikov. Tieto situácie patria do kompetencie polície alebo orgánov činných v trestnom konaní.

Aký druh tovaru môžeme považovať v týchto dňoch za nedostatkový? A kedy dôjde k náprave a doskladneniu konkrétneho sortimentu?

– OOPP (respirátory, rúška, rukavice), dezinfekcia, voľnopredajné lieky s obsahom paracetamolu a vitamínom C (aj výživové doplnky), ale aj teplomery a v minulom týždni pribudli aj lieky, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať pozitívny vplyv na priebeh ochorenia Covid-2019 (niektoré antimalariká a antivirotiká). Práve nezodpovedné správanie niektorých spotrebiteľov je dôvodom, prečo štátne orgány musia pristupovať k obmedzeniam a regulácii výdaja niektorých položiek. Slovenská lekárnická komora už začiatkom nárastu nových prípadov na Slovensku odporúčala lekárňam, aby zodpovedne pristupovali k výdaju niektorých liekov a v prípade masívneho skupovania pacientmi takéto požiadavky regulovali. Nedostupné sú aj suroviny na výrobu dezinfekcie alebo obalový materiál. Niektoré tovary z uvedeného sa v obmedzenom množstve prechodne objavujú v distribúcii, avšak v žiadnom prípade ponuka nedokáže pokrývať potrebu pacientov.

Medzi nedostatkový tovar patria rúška, respirátory, rukavice, dezinfekcia, voľnopredajné lieky s obsahom paracetamolu a vitamínom C, teplomery či antivirotiká. Zdroj: Glob.sk / Dávid Duducz

Napriek tomu, že farmaceuti a farmaceutickí laboranti sú v bezprostrednom kontakte s verejnosťou aj počas šírenia nákazy, zástupcovia Slovenskej lekárnickej komory nie su prizývaní na rokovania krízových štábov. Ako vnímate takýto spôsob jednania?

– Rozumieme, že situácia je naozaj vážna a rozhodnutia sa nerodia ľahko. Ak sa však pozrieme do okolitých európskych krajín, lekárnici sú považovaní za rovnocenných partnerov v boji proti šíreniu vírusu a zároveň sú považovaní za jedných z najohrozenejších zdravotníkov ako prvolínioví konzultanti pre verejnosť. Ak nás štát nepovažuje za zdravotníkov, je to v prvom rade mínus pre spoločnosť ako takú. Farmaceuti – lekárnici sú tu v prvom rade pre pacientov, pre ktorých zabezpečujú lieky. Ale nemali by sme zabúdať ani na zdravých obyvateľov, ktorí do lekární prichádzajú za účelom prevencie alebo konzultácie. Ak nám nezáleží na lekárnikoch, akoby sme hovorili, že nám nezáleží ani na ľuďoch a na ich potrebách. 

Zákazníci by do priestorov lekární mali vstupovať po jednom a s ochranným rúškom na tvári, prípadne s inou alternatívou zakrytia oblastí úst a nosa. Dodržiava toto nariadenie verejnosť?

– S postupom času sú pacienti čoraz viac oboznámení so súčasnou situáciou a podobné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu alebo ochranu pracovníkov sú dnes už bežnou súčasťou našich životov. Väčšina návštevníkov lekární akceptuje pokyny lekárnikov aj odporúčania Slovenskej lekárnickej komory, kedy sme opakovane pacientov vyzývali, aby návštevu lekárne realizovali iba v nevyhnutnom prípade a všetky výbery liekov alebo nákupy doplnkového sortimentu, ktoré znesú odklad, vo vlastnom záujme odložili na neskôr. 

S akými reakciami zákazníkov sa stretávajú farmaceuti (sú ohľadupní, nervózni,…)?

– Každý pacient, ktorý prichádza do lekárne, si so sebou nesie svoje problémy, svoje ťažkosti či bolesti. V lekárni pracujú zdravotníci, ktorí sú školení práve na zvládanie takýchto situácií. Aj keď sa počas služby stretávame s rôznymi pacientami (alebo aj zdravými ľuďmi), vo väčšine prípadov sú pacienti chápaví a trpezliví, a rozumejú aj momentálnemu stavu s nedostatkom liekov či ochranných prostriedkov. Avšak, nie je vždy ľahké udržať si entuziazmus a nadšenie pre naše povolanie. Najmä keď vidíme ľahostajnosť vo vyjadreniach niektorých štátnych predstaviteľov. 

Väčšina návštevníkov lekární akceptuje pokyny lekárnikov. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Evidujete nejaký prípad, kedy musel ísť lekárnik do karantény, pretože prišiel v lekárni do kontaktu so zákazníkom, ktorý vykazoval symptómy, ale nemal na sebe ochranné prostriedky?

– Zatiaľ nie. Avšak vieme o prípadoch, kedy lekáreň navštívil pacient s podozrením na koronavírus resp. pacient, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti.

Upravila sa v spojitosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy prevádzka verejných lekární? Ak áno, akým spôsobom?

– Slovenská lekárnická komora odporúča svojim členom v záujme ochrany pracovníkov aj pacientov častejšie vykonávať sanitáciu, čo znamená zatvorenie lekárne a dezinfekciu povrchov aj prostredia. Rovnako odporúčame, aby po zvážení možností výdaja liekov (ochrana zamestnancov, práceneschopnosť zamestnancov, OČR a pod.) lekárne vydávali lieky cez tzv. pohotovostné okienko. 

V súvislosti so šírením koronavírusu a nedostatočnou ochranou zamestnancov lekárni, začali farmaceuti čerpať vo vyššej miere dovolenku, prípadne sú uznaní za práceneschopných. Môže to viesť až k uzatvoreniu lekární?

– Povolanie lekárnika znamená zodpovednosť pracovať aj v súčasnej epidemiologickej situácii. Všetci lekárnici sú odhodlaní podať zo seba maximum, často siahame až za hranice našich síl. Avšak, ak sme v prvej línii ohrozenia, predpokladáme, že je iba otázkou času, kedy vplyvom nedostatočnej ochrany lekárnikov (OOPP) príde k nakazeniu pracovníka, čoho dôsledkom bude nariadená karanténa všetkých zamestnancov a dôjde k uzatvoreniu lekárne. 

Dôjsť môže aj k uzatvoreniu lekární. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Mohlo by vás zaujímať: