Župné voľby Top Rozhovory

Rozhovor s kandidátom na župana: Milan Belica (Smer-SD, SNS, Most-Híd)

NITRA – Od vzniku žúp v roku 2001 nepoznajú v Nitrianskom samosprávnom kraji iného šéfa ako Milana Belicu. Súčasný predseda VÚC sa o túto funkciu bude uchádzať už piatykrát – pozrite si jeho odpovede na naše otázky!

Prečítajte si profil kandidáta!

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy?

Otázka zrejme nepatrí mne. Ale ak mám vychádzať z odborného hodnotenia iných, treba zdôrazniť, že analýzy nezávislého ekonomického inštitútu (INEKO), ale aj hodnotenia Najvyššieho kontrolného úradu SR opakovane potvrdzujú, že Nitriansky samosprávny kraj (NSK) dosahuje dlhodobo najlepšie výsledky v rozhodujúcich ukazovateľoch hospodárenia zo všetkých samosprávnych krajov. Disponuje najlepším finančným zdravím a jeho ekonomický rating má ako jediný z krajov hodnotu viac ako 5. Znamená to, že NSK najzodpovednejšie nakladá s majetkom, ktorý mu zverili do správy občania Nitrianskeho kraja. Majetok sme aj v tomto volebnom období zveľadili, a to ma naozaj teší.

2.) Čo je najpálčivejší problém župy?

Aj keď NSK pod mojím vedením dosahuje najlepšie ekonomické výsledky, v každej oblasti, ktorú VÚC kompetenčne riešia, je čo zlepšovať. Za problém župy považujem najmä fakt, že Nitriansky kraj je krajom tranzitným, čo vytvára veľký tlak na cesty II. a III. triedy. Tie nám ničia najmä kamióny medzinárodnej tranzitnej dopravy. Preto NSK musí investovať do ciest nemalé finančné prostriedky. V tomto volebnom období, do konca júla, NSK zrekonštruoval 218 km ciest 2. a 3. triedy a 7 mostov v celkovej sume 25 miliónov eur. Do konca roka sa ešte opraví 85 km ciest.

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane?

Tzv. transparentný účet mám už otvorený. V zmysle zákona zverejním aj všetky výdavkové položky súvisiace s financovaním mojej kampane.

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti?

V NSK nemusíme tlačiť na vládu, pretože kraju sa dostáva relatívne dosť pozornosti. Najviac si ceníme výstavbu rýchlostnej cesty R1 a umiestnenie investície Jaguar Land Rover do nitrianskeho priemyselného parku. Výstavba automobilky významne pozitívne ovplyvní hospodársky a sociálny vývoj celého kraja, čo kraj pociťuje už teraz. Za mimoriadne významnú považujem aj pripravovanú investíciu štátu do výstavby rýchlostnej cesty R8, ktorú inicioval NSK a ktorá má spojiť severojužnú os kraja, teda Topoľčany s Nitrou a od privádzača Čermáň pokračovať v smere na Nové Zámky a Komárno. Špeciálne k príprave rýchlostnej cesty R8 rokovala v septembri 2015 vláda SR a prijala k nej uznesenie č. 531. Kraj spolu s Mestom Nitra očakáva preto v tomto zmysle   urýchlené cestné prepojenie hornej Nitry s Komárnom.

Foto: Milan Belica