Župné voľby Top Rozhovory

ROZHOVOR s kandidátom na župana: Peter Oremus

NITRA – Prerušiť hegemóniu Milana Belicu v Nitrianskom samosprávnom kraji sa bude pokúšať aj nezávislý kandidát Peter Oremus. Ten sa pokúsi napríklad ukázať ľuďom, prečo sa župy vôbec oplatia.

Prečítajte si profil kandidáta!

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy?

Pokiaľ by som bol spokojný s vedením nášho kraja určite by som nekandidoval na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a nezapájal by som sa do verejného diania. Počas môjho premiérového pôsobenia v  zastupiteľstve NSK ako nezávislý poslanec som na vlastnej koži zažil, akým štýlom súčasný a zatiaľ aj jediný župan NSK vedie náš kraj. Za 16 rokov úradovania pána Belicu sa ľudia čudujú a pýtajú:  „Načo nám je taká inštitúcia ako samosprávny kraj? Nevidíme žiadne pozitívne výsledky jej fungovania, neprináša nám žiadne zlepšenie kvality života, práve naopak.“

Bohužiaľ z nášho kraja sa stal zaostalý región bez vízie a perspektívy. Sláva a prosperita nášho kraja zostala zaseknutá v 90-tych rokoch minulého storočia. Kvôli nečinnosti, neschopnosti a alibizmu „starého župana“ z nášho kraja utekajú mladí ľudia, opúšťajú svojich rodičov, svojich súrodencov a svojich kamarátov.

Ako občan a taktiež nezávislý poslanec som absolútne nespokojný, v niektorých momentoch až zhrozený, s doterajším vedením župy.

2.) Čo je najpálčivejší problém župy?

Samotný fakt, že ľudia ani len netušia čo župa robí, na čo bola zriadená. Občania sú pravom rozhorčení a väčšina z nich požaduje zrušenie vyšších územných celkov a teda aj NSK. Za 16 rokov fungovania katastrofálna vizitka.

Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že zo zákona má NSK významné kompetencie v oblasti stredného školstva, sociálnej činnosti, medzimestskej dopravy, ciest II. a III. triedy, kultúry, športu, zdravotníctva, je to len otázka zlej kvality riadenia. Hovoriť podrobne na tomto mieste o problémoch v jednotlivých kompetenčných oblastiach je zbytočné zahlcovanie ďalšími zlyhaniami.

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane?

Ja som to robil, aj keď to zákon striktne nevyžadoval. Ako jediný kandidát v teraz prebiehajúcej kampani dodržujem aj aktuálny zákon o voľbách do VÚC. Na webe transparentneucty.sk si každý môže pozrieť financovanie mojej kampane. Jasné a transparentné financovanie kampane dáva najdôležitejší predpoklad na slobodný výkon mandátu v duchu princípu podľa najlepšieho vedomia a svedomia.

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti?

V našej krajine vláda väčšinou reaguje len na protest ulice. To znamená, že pokiaľ by sme sa nevedeli dopracovať k riešeniu problémov ľudí formou rokovaní (mítingov) na základe racionálnych argumentov, som pripravený aktívne podporiť aj ústavne dovolené iné formy vytvárania tlaku na vládu.

Foto: Peter Oremus