Župné voľby Top Rozhovory

ROZHOVOR s kandidátom na župana: Stanislav Mičev

BANSKÁ BYSTRICA – Veľký súboj sa očakáva aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Medzi kandidátov so šancou na úspech patrí aj generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. Prečítajte si jeho odpovede na naše otázky.

Prečítajte si profil kandidáta!

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy?

Moja kandidatúra hovorí o mojom postoji k súčasnému vedeniu, či skôr totálnej stagnácii a izolácii nášho kraja. Súčasné vedenie vykazuje jednoznačnú nekompetentnosť, neodbornosť a degradačné kroky, ktoré budeme bohužiaľ naprávať ďalšie desaťročie. Strata prístupu k eurofondom v hodnote viac ako 20 miliónov eur a následná možnosť a nevyužitie výziev na budovanie cyklotrás, rekonštrukcie telocviční, prioritných osí Integrovaného regionálneho operačného programu. Do očí bijúce rodinkárstvo, korupcia, nezvládnuté verejné obstarávania, stagnácia investičných zámerov, chátranie majetku samosprávneho kraja a celé série nesystémových krokov. Najpodstatnejším faktom pre mňa ako profesionálneho historika a riaditeľa medzinárodne významnej kultúrnej inštitúcie je, že v kraji Slovenského národného povstania sedí na poste predsedu prívrženec fašistickej ideológie s kompletnou rétorikou, symbolmi, zásahmi do slobody tvorivosti a manipuláciou demokratickými princípmi.

2.) Čo je najpálčivejší problém župy?

Izolácia. Aktuálne vedenie svojimi postojmi absolútne izolovalo kraj od kompetentných odborníkov na národnej úrovni, od poliickej reprezentácie, diplomatickej obce. Nefunguje žiadna medzinárodná spolupráca. Banskobystrickému kraju utekajú pomedzi prsty zdroje zo štrukturálnych fondov, jedna výzva za druhou. Odborné, kultúrne, podnikateľské subjekty sa nesnažia komunikovať s izolovaným krajom, ktorý nemá stratégiu rozvoja, systémové riešenia a dlhodobé plánovanie. Kraj trápia závažné problémy nezamestnanosti, pracujúcej chudoby, nízkej životnej úrovne, nedostatočnej infraštruktúry a investícií. Tu je nutná koordinácia múdrych hláv na všetkých úrovniach s plnou zodpovednosťou. Izolácia smerom navonok a izolovaná komunikácia smerom dovnútra znamená totálny úpadok a zaostávanie. Podotýkam kraja s obrovským a unikátnym kultúrnym bohatstvom, obrovským kreatívnym potenciálom a bohatými príležitosťami pre cestovný ruch.

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane?

Financovanie kampane je úplne transparentné. Od momentu vyhlásenia kampane je zriadený transparentný účet a všetky transakcie a úhrady sú na ňom dohľadateľné. Ja nemám čo skrývať. Som nezávislý kandidát, ktorý sa riadi zásadami vyššej politickej kultúry. Na tomto liku nájdete môj transparentný účet http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5129433248

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti?

Tlačiť na vládu môže len pripravený a to teraz kraj vôbec nie je. Odbornosť z Úradu sa vytratila, koncepčným a rozvojovým projektom sa štyri roky nik nevenoval. Ak má byť vláde partnerom, tak kraj musí urobiť všetko preto, aby svojím prístupom zaujal. A keď hovorím kraj, myslím to doslova. Mojou úlohou je zmeniť myslenie, zdynamizovať všetky inštitúcie, spolupracovať, resp. sa učiť tam, kde to zvládajú lepšie. A keď tento proces profesionálne zvládneme, predložíme riešenia, zadefinujeme čo dokážeme sami a v čom potrebujeme pomôcť, potom je na rade naliehať a žiadať vládu, aby náš kraj dostal nové príležitosti. Som toho názoru a mám v tom skúsenosti, že pripravených a odhodlaných vláda neodmietne. Je to v našich rukách, vyčkávať a spoliehať sa je nepatričné. Len takýto prístup môže byť úspešný, inak to fungovať nebude.

Foto: SITA / Peter Rusko