Domáca Spoločnosť Koronavírus Domáce Ekonomika Top Rozhovory

ROZHOVOR s prezidentom taxikárov: Prepravou tovarov sa nedalo uživiť. Niektorí vodiči nemajú ani na chlieb

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Síce ekonomika na Slovensku zažíva v posledných dňoch malý reštart, veľa profesií táto kríza stála miesto na trhu. Obmedzenia ťažko niesli aj dlhoroční taxikári, pre ktorých bolo auto jediným zdrojom príjmu. Ten im vypadol na dlhé mesiace a postaviť sa opäť na nohy nebude ľahké. Redakcia Glob.sk sa rozprávala s prezidentom Asociácie TAXI SR BRANISLAVOM MASÁROM o pomoci zo strany štátu, ktorá je v tejto situácii viac než potrebná. 

 

Premiér Igor Matovič avizoval postupné uvoľňovanie mimoriadnych opatrení. Tie sa dotknú aj taxislužieb, na ktoré sa myslelo v druhej fáze. Prišlo uvoľňovanie mimoriadnych opatrení v pravý čas?

– Z hľadiska finančnej situácie taxikárov a živnostníkov, ktorí boli obmedzení, by bolo dobré, pokiaľ by toto uvoľňovanie prišlo skôr. Otázkou zostáva, aká je epidemiologická situácia v krajine a vývoj pandémie. To už sa musíme spoliehať na odborníkov, ktorí túto situáciu riešia. Pravda je taká, že štát mal ohľadom finančnej pomoci taxikárom, živnostníkom a zamestnancom zareagovať o niečo skôr a intenzívnejšie, pretože sú tam rôzne podmienky a rôzne obmedzenia tejto pomoci. Bohužiaľ, vyzerá to tak, že väčšina dotknutých, ktorým bola zakázaná prevádzka, nedostanú nič. Voči tomuto určite namietame. Ale navrhli sme vláde, aby každý registrovaný taxikár dostal za mesiac nečinnosti finančnú výpomoc. Doslova ako záchranné koleso na prežitie v hodnote 500 eur, čo je v prepočte približne hodnota čistej minimálnej mzdy na Slovensku. To znamená, že od polovice marca, kedy bol vydaný zákaz prepravy osôb, by to bolo 750 eur. Avšak aj keby boli tieto peniaze vyplatené čím skôr, aj tak by to bolo už neskoro. Ale spoliehame sa na to, že vláda nás nenechá v štichu.

Čo si myslíte o podmienkach, za ktorých bude povolené poskytovanie vašich služieb (odseparovanie priestoru medzi vodičom a cestujúcim, dezinfekcia priestoru po každej preprave)?

– Čo sa týka dezinfekcie priestoru, kľučiek a kontaktných plôch, s tým nemáme väčší problém. To sa musí a aj dá zabezpečiť kvôli ochrane vodiča a aj cestujúcich. Ale pokiaľ ide o tú bariéru medzi taxikárom a pasažierom, tam je veľa otáznikov. Nevieme, kto je oprávnený niečo takéto zhotovovať, či je na to nejaká typologizácia alebo nejaký certifikačný proces. Nemáme o tom žiadne ďalšie informácie. Nevieme či to môže byť na každom vodičovi, ako sa toho zhostí a urobí to najlepšie podľa svojho vedomia a svedomia alebo na to bude nejaká norma. Pýtali sme sa aj ministerstva financií, aby sme k tomu dostali nejaké vyjadrenie a boli pripravení, keď to bude oficiálne povolené. Takže chápeme snahu ochrániť všetkých občanov, ale treba ich chrániť aj pred hladom a biedou. Znie to tvrdo, ale tak to je. Mnohí už nemajú rezervy, sú nútení si požičiavať od známych, príbuzných alebo hladovať. Takže treba sa tomu vážne venovať.

Taxislužby budú môcť opäť prepravovať osoby. Avšak až po splnení mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Zdroj: pixabay.com

Sú taxikári schopní v aktuálnej situácii vynaložiť finančné prostriedky na zabezpečenie takýchto opatrení?

– Robím si samozrejme prieskum. Na trhu sú firmy, ktoré tieto bariéry robia za 200 až 300 eur. Netuším, kde by v tejto situácii na to zobral taxikár. Majú pred sebou obdobie, počas ktorého budú musieť vynaložiť ďalšie náklady na to, aby mohli opätovne rozbehnúť svoju činnosť. Otázkou je, či by im nestačila ochranná prilba, ktorú majú aj tlmočníci a tlmočníčky posunkového jazyka pri živých vystúpeniach politikov. Či by to nebolo dostačujúce riešenie, že by si zákazník sadol do vždy vydezinfikovaného priestoru a nasadil by si vydezinfikovanú prilbu. Možno by to bolo jednoduchšie riešenie.

Aký spôsobom by ešte mohla vláda pomôcť taxislužbám a taxikárom pri prekonávaní koronakrízy?

– Okrem finančnej pomoci, ktorá je skutočne nevyhnutná a potrebná, sme podali návrh na využívanie taxislužieb pri rozvážaní obedov. Túto službu by mohli využívať mamičky s deťmi, ktoré denne konzumujú teplé jedlá, alebo seniori, ktorí sú rizikovou skupinou. Takýmto spôsobom by bolo jednou ranou vyriešených niekoľko vecí. Kuchárky by mali prácu, taxikári by mali prácu a ľudia by mali teplé jedlo doručené až ku dverám. Ale štát by to musel zafinancovať a samosprávy trošku pomôcť. Ide o to, či sa na toto dočasné riešenie nájdu zdroje. Ďalej sa snažíme komunikovať aj s obchodnými reťazcami pri možnej distribúcii potravín. Ale je to tiež otázka, do akej miery sme pri tejto činnosti využiteľní, pretože tu vznikli už dávnejšie dobrovoľnícke organizácie, ktoré túto službu vykonávajú zadarmo.

Zákaz prepravy osôb pomocou taxislužieb je ešte stále platný len na území Slovenskej republiky. Bolo toto opatrenie nevyhnutné?

– Bol to veľmi prísny krok. Všetci taxikári sa nahlas pýtajú, prečo práve na Slovensku to takto muselo byť. Prečo sa v zahraničí sa počas pandémie taxíky využívajú? Bolo to opatrenie, ktoré nás veľmi zasiahlo, ale čakali sme, že keď to budeme rešpektovať a vydržíme to, príde pomoc od štátu, ktorá nám umožní prežiť. Nič iné sme nechceli. No a keďže toto neprišlo, tak samozrejme, že taxikári sú nervózni a tlačia na čo najrýchlejšie spustenie, aby si mohli zarobiť aspoň na chleba.

Taxikári žiadajú od štátu podporu vo výške 500 eur za každý mesiac nečinnosti. Zdroj: pixabay.com

Mimoriadne opatrenia spôsobili taxislužbám a taxikárom existenčné problémy a to aj napriek alternatívne, ktorou bola preprava tovaru. Museli niektoré taxislužby dočasne prerušiť svoje fungovanie? 

– Áno, mnohí preprave tovaru už od začiatku neverili a tak vypli dispečingy. Mnohí zistili až po čase, že objednávok na prepravu tovarov je veľmi málo. Mnohí aj vrátili autá lízingu a svoju činnosť ukončili.

Čo si o pretransformovaní taxislužieb na prepravu tovaru mysleli dlhoroční taxikári?

– Tým sa jednoducho nedá uživiť. Aj ja som musel pristúpiť k obmedzeniu dispečingu. Všetky telefóny zvonia na jednom mieste. Pred koronakrízou sme dostávali tisíc telefonátov za 24 hodín, dnes je to len desať. Z toho sa 7 pýtajú, či fungujeme. Všetkých informujeme aká je situácia a keď je nejaká preprava tovaru, tak to zabezpečíme. Ale v podstate je to robota pre jedného taxikára a aj ten sa tým neuživí. Nie je to riešenie. Taxíky sú zamerané na prepravu osôb a kuriérske služby, ktoré prepravu tovaru mali zavedenú dávno pred nami, mali obrovský náskok. Bola to len taká náplasť, ale nedá sa z toho vyžiť.

Môže sa stať, že po poľavení mimoriadnych opatrení, sa niektoré taxislužby už vôbec nevrátia na cesty?

– Určite sa niektoré taxislužby nevrátia na cesty. Podľa mojich informácií niektoré taxislužby zatvorili a nevedia, či to budú schopní opäť rozbehnúť alebo sa budú venovať niečomu inému.

Pre niektorých vodičov je taxík jediným zdrojom peňazí. Ako fungovali počas týchto dní? Obracali sa na vás taxikári s prosbou o ďalšiu prácu, aby si doplnili chýbajúci príjem?

– Áno, obracali sa na mňa napríklad aj s tým, že im dochádzajú peniaze. Dokonca poznám manželský pár, v ktorom sa obaja partneri živili ako vodiči taxíku, majú malé deti a zostali bez práce. Ďalší si zas nedokážu vytvoriť rezervu, z ktorej by žili počas takejto mimoriadnej situácie. Legislatíva, ktorá platí na Slovensku, neumožňuje vytvárať nejaké rezervy či fond pre podobné situácie. Väčšina taxikárov je skutočne odkázaná na pomoc od blízkych a čakajú každý deň na to, či vláda pomôže. Je to alarmujúce a sú existenčne ohrození.

Prepravou tovarov sa podľa taxikárov nedalo uživiť. Zdroj: pixabay.com

Ako rýchlo a ak vôbec sa dokážu taxislužby vrátiť do pôvodného chodu a fungovania ako pred pandémiou?

– Závisí to od rozsahu pomoci, od rýchlosti spustenia nielen našej služby, ale aj ostatných prevádzok. Pretože pokiaľ budú zatvorené reštaurácie, kiná, divadlá, bary, kde bol prirodzený dopyt zo strany zákazníkov sa tam odviesť, tak prevážanie pasažierov k lekárom a do obchodov, je len časť práce. Takže všetko závisí od uvedenia do pôvodného stavu celej ekonomiky, ktorej súčasťou je aj taxislužba. Je veľmi ťažké predpovedať, ako rýchlo sa vrátime do pôvodných koľají.

Mohlo by vás zaujímať: