Spoločnosť Koronavírus Domáce Top Rozhovory

ROZHOVOR so zástupcom zdravotných sestier: Určite nie je normálne, aby respirátory FFP3 boli pod zámkom

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Nedostatok zdravotníckych pomôcok, rešpekt pred nákazou, na ktorú neexistuje vakcína či alarmujúce kapacity. S tým všetkým sa musia potýkať zdravotné sestry a lekári, ktorí sú v prvej línii. Dennodenne sú v bezprostrednom kontakte s nakazenými. Dokážu zdravotnícke zariadenia ochrániť tých najobetavejších? Ako vnímajú zdravotné sestry nezodpovedné správanie pacientov? Aj o týchto témach sa Glob.sk rozprával s členom prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek MILANOM LAURINCOM.

 

Nemocnice sa pripravujú na príliv pacientov, ktorý v najbližších dňoch môže, ale aj nemusí nastať. Ako sú na stav väčšieho počtu pacientov so symptómami pripravené zdravotné sestry? Obávajú sa toho?

– Samozrejme, že sa sestry obávajú väčšieho prílivu pacientov a náporu práce. Je to ale ovplyvnené viacerými dôvodmi. V prvom rade sú to obavy o vlastné zdravie a zdravie svojich blízkych, pretože stále absentujú pri výkone ich povolania osobné, ochranné pracovné prostriedky. Po druhé je to strach zo zlyhania, pretože sa potvrdzuje to na čo sme upozorňovali politikov a vládu SR už niekoľko rokov, že nedostatok sestier v budúcnosti môže výrazne ovplyvniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Ochranné rúška sú ešte stále nedostatkovým tovarom a zdravotné sestry v niektorých nemocniciach majú pridelenú jednu jednorazovú rúšku na jeden deň. Je to pre nich bezpečné, nakoľko sa stretávajú s veľkým počtom pacientov?

– Stav s osobnými, ochrannými pracovnými pomôckami je alarmujúci. Zariadenia nemajú dostatok rúšok, tvárových masiek, ochranných štítov, okuliarov, oblekov a respirátorov. Nie je normálne, aby sestry dostávali ochranné pomôcky na prídel a na podpis. Malo by byť v záujme zamestnávateľa postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a pacientov.

Stav s osobnými, ochrannými pracovnými pomôckami je alarmujúci. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

Dnes už bývalý premiér Peter Pellegrini po zavedení mimoriadnych opatrení pred šíriacou sa nákazou vyhlásil, že zdravotníckemu personálu, ktorý je v ,,prvej línii” budú zabezpečené špičkové respirátory. Boli však zdravotné sestry doteraz v bezpečí?

– Doposiaľ neboli sestry a pôrodné asistentky v prvej línii v bezpečí a respirátory dodnes nemajú k dispozícii. Určite nie je normálny ani stav, že respirátory FFP3 budú pod zámkom a použijú sa len v prípade podozrenia na Covid-19.

Už v minulosti ste apelovali na vládu, aby boli zabezpečené zdravotníckym pracovníkom adekvátne ochranné prostriedky. Potýkajú sa ešte stále zdravotníci s nedostatkom tohto materiálu?

– Áno, niektoré oddelenia, ambulancie či zariadenia sociálnych služieb nemajú ani základné ochranné pomôcky, ktorými sú rúška a rukavice. Myslím si, že vláda podcenila tento stav a dopredu sa nepredzásobila, aj keď sa už vedelo že ide o pandémiu.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek mapovala aktuálnu situáciu týkajúcu sa toho, ako vedia štátne aj neštátne zariadenia zabezpečiť ochranu svojich pracovníkov. K akým výsledkom ste dospeli?

– Do prieskumu sa zapojilo 631 zdravotníkov z celého Slovenska, z ktorých najväčšiu skupinu, 90,5 percenta tvorili sestry a pôrodné asistentky. 65,9 percent oslovených respondentov uviedlo, že pracuje v nemocnici a len 25 percent uviedlo príslušnosť k ambulantnému sektoru. Najzásadnejšie boli odpovede na otázku, či respondenti majú možnosť využívať pri svojej práci ako súčasť prevencie nákazy SARS-CoV-2 osobné, ochranné, pracovné prostriedky. Pozitívne hodnotíme, že skoro všetci opýtaní uviedli, že majú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti k dispozícii alkoholový dezinfekčný roztok a rukavice. Smutnejšie bolo už ale zistenie, že tvárovú masku majú možnosť pri svojej práci využiť len 38,8 percent respondentov a chirurgickú rúšku len 54,7 percent. Najzávažnejším zistením bolo, že iba 10 percentám sestier a pôrodným asistentiek zamestnávateľ zabezpečuje najdôležitejšie ochranné, osobné pomôcky, ako sú overál Tyvek, ochranné okuliare, štíty, respirátory FFP3, ktoré sú odporúčané na prevenciu pred nákazou koronavírusom.

Vydala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek usmernenia, ako by sa mal zdravotnícky personál správať počas epidemiologickej situácie? Ak áno, aké sú tie najzakladanejšie body, ktoré by mali zdravotné sestry dodržiavať?

– Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek odporučila sestrám a pôrodným asistentkám dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika SR pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a samozrejme aj pri selfmonitoringu. Umývanie rúk a dezinfekcia patria medzi základne postupy ktoré sestry v praxi musia využívať.

Iba 10 percentám sestier a pôrodných asistentiek zamestnávateľ zabezpečuje najdôležitejšie ochranné, osobné pomôcky. Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

Evidujete prípad porušenia týchto nariadení zo strany pracovníkov nemocníc?

– Každodenne sa stretávame s informáciami od sestier a pôrodných asistentiek, že zamestnávatelia neúmyselne (niektorí aj úmyselne) hazardujú s ich bezpečnosťou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pretože nemôžu využívať osobné, ochranné prostriedky. Okrem toho existujú prípady, kedy lekári po návrate z dovolenky v postihnutých oblastiach veselo vykonávali činnosti a až na naliehanie zamestnávateľov, po tom, čo boli v kontakte s mnohými kolegami a pacientami, čo je vrcholne nezodopedné. Stretli sme sa aj s prípadom kedy, riaditeľka nemocnice odstúpila zo svojej pozície, pretože sama zanedbala povinnosť vyplývajúce jej z funkcie v súvislosti s bezpečnostnými povinnosťami.

Stávame sa svedkami toho, kedy pacienti zatajili cestovateľskú anamnézu a bez akýchkoľvek ochranný prostriedkov prišli do kontaktu so zdravotníckym personálom. Ako takéto nezodpovedné jednanie verejnosti vnímajú zdravotné sestry?

– Sme sklamaní z takého nezodpovedného konania ľudí, ktorí zatajujú dôležité informácie, ktoré by mohli zamedziť ohrozeniu nás zdravotníkov. Od nás sa očakáva, že sa budeme podieľať na udržiavaní a prinavracaní zdravia našich pacientov za každú cenu. My ale naopak máme pocit, že niektorí pacienti, ale aj samotní zdravotníci  si naše potencionálne ohrozenie vôbec neuvedomujú.

Niektorí pacienti úmyselne hazardujú so svojim zdravím. Na to však doplácajú aj lekári a zdravotné sestry. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Neplánuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podať podnet na pokutovanie takéhoto nezodpovedného správania sa ľudí? Napriek tomu, že na Slovensku je vyhlásený núdzový stav, veľká časť zdravotníckeho personálu pracuje s minimálnymi ochrannými prostriedkami. Uvažovali ste nad podaní ďalšieho podnetu na zabezpečenie profesionálnej ochrany?

– V období núdzového stavu a pandémie v prvom rade potrebujeme byť psychicky vyrovnaní a fyzicky zdraví, aby sme si vedeli plniť naše pracovné povinnosti na 100%. Nezodpovedná správanie ľudí, vrátane zdravotníkov, rovnako ako nedodržiavanie bezpečnosti pri práci ktoré porušujú zamestnávatelia určite budeme skôr či neskôr riešiť.

Mohlo by vás zaujímať: