Politika Spoločnosť Domáce

Rozšírenie bezzásahových území v národných parkoch by nemalo mať vplyv na zamestnanosť

Zdroj: TASR / Oliver Ondráš

BRATISLAVA – Rozšírenie bezzásahových území v národných parkoch (NP) by nemalo mať výrazný vplyv na mieru nezamestnanosti v lesnom hospodárstve. Vyplýva to z analýzy, ktorú robil Inštitút environmentálnej politiky (IEP).

“Aj keď sektor dnes zabezpečuje relatívne stabilnú zamestnanosť aj v časoch recesie, zamestnanosť v lesnom hospodárstve dlhodobo klesá a bez ohľadu na zmenu rozsahu ochrany národných parkov sa predpokladá pokračovanie tohto trendu,” uviedli analytici.

IEP približuje, že ak by boli pracujúci, hlavne v dôchodkovom veku, prepúšťaní postupne, o prácu by pri rozšírení bezzásahového územia o polovicu prišlo asi 125 ľudí. Ak by sa územie rozšírilo o 75 percent, o zamestnanie by prišlo 155 ľudí. “Počas ôsmich rokov by to viedlo k priemernému ročnému výpadku v štátnom rozpočte v hodnote 236.000 eur, respektíve 293.000 eur,” poznamenali analytici. IEP očakáva, že by sa počas týchto rokov mohli vytvoriť pracovné miesta v cestovnom ruchu a ochrane prírody.

“Osobitná pozornosť a citlivá komunikácia by mali byť venované rozširovaniu bezzásahovosti v NP Poloniny, ktorý sa nachádza v okrese Snina a kde je ťažba dreva stále významným sektorom. Okrem Sniny by rizikovými okresmi mohli byť aj Rožňava a Brezno,” hovoria analytici.

Poznamenávajú však, že v súčasnosti nedokážu presne “kvantifikovať vplyv na zamestnanosť v drevospracujúcom priemysle, no dosah bude pravdepodobne oveľa miernejší než na samotnú ťažbu”. Zvýšenie bezzásahových území bude podľa IEP viesť k výraznejšiemu zvýšeniu cien v primárnom sektore. V drevospracujúcom priemysle príde iba k miernemu zvýšeniu cien.