Politika Spoločnosť Domáce

Rozvoj regiónov a vyrovnávanie regionálnych rozdielov je prioritou vlády, tvrdí Remišová. Chcú rovnakú kvalitu života pre každého

Veronika Remišová. Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA – Rozvoj regiónov a vyrovnávanie regionálnych rozdielov je prioritou, ktorej sa vláda bude intenzívne venovať. Uviedla to podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).

 

 „Našim cieľom je, aby kvalita života občanov Slovenska bola rovnaká a aby ľudia mali dobrú, kvalitnú prácu a boli za ňu adekvátne platení bez ohľadu na to, v akom okrese žijú. S rovnakou dôležitosťou vnímam aj nevyhnutnosť dobudovania infraštruktúry,“ uviedla Remišová na margo diskusie so zástupcami samosprávnych krajov (SK 8) o prioritách a potrebách na programové obdobie 2021 – 2027.

Ako dodala, zástupcov samospráv plánujú zapájať do prípravy nového obdobia. “Preto považujem za veľmi dôležité, že presadzujeme zavedenie rovnakých princípov, ako je zníženie počtu tematických cieľov, potreba väčšej flexibility a zachovanie pravidla N+3. Rovnako problematicky naopak vnímame sprísnenie tematickej koncentrácie a zníženie miery spolufinancovania,“ dodala Remišová.

Zo stretnutia so zástupcami samospráv vyplynulo, že majú za úlohu do konca roka pripraviť zoznam svojich priorít a potrieb vo forme Integrovaných územných stratégií. „Ide o široké spektrum aktivít – od sociálnej ekonomiky, školstva, životného prostredia, kultúry až po podporu marginalizovaných rómskych komunít,“ vysvetlil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Remišová dodala, že napriek tomu, že nastavenie nového programového obdobia nepočíta s vytvorením samostatného regionálneho operačného programu, problematika podpory regiónov bude začlenená do spoločného Operačného programu Slovensko.