Regióny Ružinov

Ružinov hľadá ľudí pre pedagogickú, odbornú a prevádzkovú činnosť

Ružinov, Foto: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA/RUŽINOV – Materské a základné školy v Ružinove otvorili školské brány a začali vyučovanie. Riaditelia chcú pedagogický zbor a prevádzkový personál posilniť. Bežný chod školských zariadení ako aj odborné vyučovanie žiakov je zabezpečené. Vedenia škôl
a škôlok však hľadá ďalších pracovníkov na rôzne pozície pre pedagogickú, odbornú
a prevádzkovú činnosť.

„V Ružinovských škôlkach a školách v prvých dňoch nového školského roka
konsolidujeme počty detí, ktoré reálne do jednotlivých zariadení nastúpia. Týka sa to aj školských zamestnancov. Školské a predškolské zariadenia v týchto dňoch oznámili miestnemu úradu počty chýbajúceho personálu. Informovaním o voľných pracovných miestach sa im budeme snažiť pomôcť nájsť kvalifikovaných pedagógov ako aj prevádzkový personál,“ uviedol Dušan Pekár, starosta Ružinova.
Mestská časť Bratislava-Ružinov je zriaďovateľom 11 materských škôl a ďalších 11 elokovaných tried . V nich je zamestnaných cez 300 učiteliek a prevádzkového personálu. Ružinovské materské školy na začiatku školského roka hľadajú 4 učiteľky (1 MŠ Prešovská a 4 učiteľky MŠ Velehradská). Veľkým problémom v škôlkach je najmä prevádzkový personál, potrebné je obsadiť miesta kuchárok (4), pomocné sily do kuchyne (4) a 4 upratovačky.
V 9 základných školách zradených Ružinovskou mestskou časťou zatiaľ chýba 5 učiteľov prvého stupňa a 6 učiteľov druhého stupňa, ďalej 2 asistenti učiteľa, 2 špeciálni pedagógovia a 6 vychovávateľov. Podľa mestskej časti Ružinov je to len malé percento, keďže v Ružinovských základných školách na prvom stupni pracuje viac ako 111 učiteľov a na druhom stupni až 165. ZŠ Borodáčova hľadá upratovačku, ostatné základné školy požiadavku na prevádzkový personál zatiaľ nemajú.