Regióny Levoča

Sadovú ulicu v Levoči pre havarijný stav opravia zrejme ešte v tomto roku

Zdroj: TASR / Roman Hanc

LEVOČA – Sadovú ulicu v Levoči zrekonštruujú vďaka dotácii vlády SR, ktorá mestu schválila príspevok vo výške 230.000 eur. “Sadová ulica je súčasťou hlavnej prístupovej komunikácie pre vozidlá a peších na Mariánsku horu v Levoči. V súčasnosti je v havarijnom, nevyhovujúcom technickom stave. Povrch vozovky komunikácie a parkoviska je narušený veľkým počtom prekopávok a lokálnymi opravami, na mnohých miestach je vidieť sieťový rozpad vozovky,” zdôvodnil výber tejto ulice primátor Levoče Miroslav Vilkovský.

 

Predmetom rekonštrukcie bude cesta, chodník zo zámkovej dlažby i priľahlé parkovisko. Dôjde k úplnej výmene konštrukčných vrstiev vozovky a zároveň sa zrekonštruuje odvodnenie ulice. “Práce na obnove Sadovej ulice sú plánované v priebehu tohto kalendárneho roka s predpokladanou dobou výstavby tri až štyri mesiace,” dodal primátor s tým, že v priebehu rekonštrukčných prác dôjde k úplnej uzávierke Sadovej ulice. Obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením.

V širšom historickom centre Levoče sú v havarijnom stave aj ďalšie priľahlé ulice. Ide hlavne o miestne komunikácie na Špitálskej, Mäsiarskej a Kláštorskej ulici. “Tým chceme venovať pozornosť po ukončení II. etapy rekonštrukcie námestia Majstra Pavla, na ktorú máme v tomto roku vyčlenených približne 1,2 milióna eur,” uzavrel Vilkovský.