Politika Domáce Top

SaS chce zmierniť pokuty vodičom, ak zabudnú auto podrobiť STK a EK

BRATISLAVA – Poslanci zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) navrhujú novelu zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, cieľom ktorej je reagovať na podnety nespokojných majiteľov motorových vozidiel, ktorým sú automaticky ukladané pokuty v prípade, že v zákonom stanovenom termíne vozidlo nepodrobia povinnej technickej a emisnej kontrole. Parlament návrh prerokuje na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína koncom januára.

Poslanci Miroslav Ivan, Milan Laurenčík, Martin Klus a Jana Kiššová sa nazdávajú, že pokuty, ktoré sa v súčasnosti pohybujú vo výške 165 eur za nesplnenie každej z uvedených kontrol, sú najmä pre sociálne najslabších, ako aj pre väčšinu dôchodcov neprimerane vysoké a nezriedka aj likvidačné.

Aké je odôvodnenie?

„Tento návrh odstraňuje neprimeranú tvrdosť zákona a zároveň je takto motivačným nástrojom pre všetkých prevádzkovateľov motorového vozidla vykonať technickú, resp. emisnú kontrolu čo najskôr a vyhnúť sa tak neprimerane vysokej pokute napravením svojho pochybenia,” odôvodňujú predkladatelia s tým, že ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu prevádzkovateľ svoje vozidlo podrobí povinnej emisnej či technickej kontrole a zároveň uhradí 66 eur z uloženej výšky pokuty, sankcia sa bude považovať za uhradenú v plnej výške.

Ak by prevádzkovateľ vozidla nesplnil nápravu v 15-dňovej lehote ani by neuhradil 66 eur, podľa novely by bol povinný zaplatiť plnú výšku udelenej pokuty, čiže 165 eur. „Návrh zákona na jednej strane zmierňuje prístup štátu k občanom, na druhej strane ich pozitívnym spôsobom motivuje podstúpiť technickú aj emisnú kontrolu a dobrovoľne uhradiť zníženú pokutu,” uzatvárajú poslanci.

Foto: SITA