Domáce Politika Parlamentné voľby

SaS sa pripravuje na volebnú kampaň. Prezradili svoje priority

SAS: Liberáli sa vo volebnej kampani sústredia na témy, ktoré potrebujú výrazné zmeny. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) bude počas volebnej kampane prezentovať svoje riešenia v oblastiach, ktoré považuje za dôležité. Uviedla to pre agentúru SITA Marie Stracenská z komunikačného oddelenia SaS s tým, že solídna a pripravená strana by mala mať prepracovaný program. “O kampani a jej prioritách je skoro zverejňovať podrobnosti. Sústredíme sa najmä na témy, ktoré považujeme za dôležité, a také, ktoré potrebujú výrazné zmeny a reformy,” priblížila s tým, že k dôležitým témam patrí zlepšenie podnikateľského prostredia, reforma sociálne vylúčených spoločenstiev, ale i životné prostredie a poľnohospodárstvo. Stracenská uviedla, že kampaň bude mať viac rovín a presne, ako bude vedená a na čo zacielená, zverejnia postupne a včas.

 

Ako pre agentúru SITA priblížil tímlíder SaS pre dopravu a poslanec NR SR Miroslav Ivan, liberáli považujú za priority dokončenie D1 v smere východ – západ a D3 a R3 prepojenie sever – juh. “Tranzitné úseky ciest 1. triedy s nižšou intenzitou budeme riešiť doplňovaním pruhov a obchvatmi miest a obcí,” priblížil Ivan. Rovnako navrhuje zatraktívniť cenu a prístup na železničnú infraštruktúru a tak motivovať cestných nákladných dopravcov, aby presunuli svoj náklad na železnicu. “Nesystémové vlaky zadarmo nahradíme zľavami pre tých, ktorí to naozaj potrebujú,” uviedol. SaS by tiež zlepšila podnikateľské prostredie autodopravcom, znížila by cestné dane tým, ktorí platia mýto.

Oblasť zdravotníctva je pre liberálov jednou z kľúčových priorít. Tímlíderka pre túto oblasť Jana Cigániková zastáva napríklad zmenu na systém, kde bude pacient v centre všetkého úsilia zainteresovaných aktérov. “Všetky zdroje, ktoré má zdravotníctvo k dispozícii – ľudské, finančné i materiálne sa musia využívať na prospech pacientov, pričom kritériom úspešnosti budú merateľné parametre,” uviedla.

Oblasť zdravotníctva je pre liberálov jednou z kľúčových priorít. Na snímke Tímlíderka pre túto oblasť Jana Cigániková.  Zdroj: SITA / Branislav Bibeľ

SaS chce presadiť kompetencie sestier

Okrem iného by verejné (solidárne) zdravotné poistenie malo prednostne pokrývať finančné a zdravotné riziká, ktoré veľká väčšina občanov reálne nie je schopná uhradiť. SaS chce presadiť rozšírenie kompetencie sestier a upraviť ich podľa úrovne vzdelania tak, aby mohli prebrať viaceré výkony, ktoré v súčasnosti vykonávajú lekári. Tiež navrhujú posilniť kompetencie a postavenie všeobecných lekárov.

V oblasti školstva sa liberáli sústredia na vyššie platy učiteľov, otvorený trh s učebnicami ako aj na sledovanie uplatnenia absolventov. “Presadíme zverejňovanie informácií o tom, ako sa uplatnia absolventi jednotlivých odborov, aká je ich priemerná zamestnanosť a mzda s cieľom pomôcť mladým ľuďom a ich rodičom pri výbere strednej školy či vysokej školy,” priblížil tímlíder SaS pre školstvo a poslanec NR SR Branislav Gröhling.

Prioritou je modernizácia bojových vozidiel

Zásadnou prioritou v oblasti obrany je podľa SaS transparentná a efektívna modernizácia bojových vozidiel, rádiolokátorov, vrtuľníkov a ostatnej techniky. Taktiež posilnenie zahraničných misií a operácii medzinárodného krízového manažmentu s vyššou pridanou hodnotou pre Slovensko, pri ktorých je reálny predpoklad, že sa vojaci niečo naučia a skúsenosti z misie zúročia v domácich podmienkach. Navrhovaným opatrením je tiež garantovaný rozpočet v percentách HDP pre rezort obrany a plánovanie obranného rozpočtu na obdobie štyri až päť rokov vopred ako aj zatraktívnenie finančného ohodnotenia príslušníkov OS SR počas celého trvania služby.

Podľa podpredsedu SaS Ľubomíra Galka je dôležité zaviesť motivačný ohodnocovací systém pre policajtov. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Podľa podpredsedu SaS Ľubomíra Galka je dôležité zaviesť motivačný ohodnocovací systém pre policajtov a systém kariérneho postupu na základe skúseností a výsledkov. “Sfunkčniť vyšetrovanie závažných trestných činov finančného a daňového charakteru a zlepšiť vyšetrovanie násilných trestných činov – osobitne v prípadoch organizovaného zločinu. Nastaviť verejné obstarávanie vo verejnej správe podľa osvedčených praktík zo západných štátov. Napríklad zaviesť trhové konzultácie pred obstarávaním,” priblížil priority v oblasti vnútra.

Pre Sulíka je prioritou zahraničná politika

Tímlíder pre súdnictvo Alojz Baránik presadzuje zavedenie pravidla, že u každého sudcu budú zverejnené na jednom mieste všetky jeho doterajšie meritórne rozhodnutia v súdnom konaní. “Zavedieme automatické disciplinárne konanie voči tým sudcom, ktorí spôsobia neodôvodnené prieťahy v súdnom konaní tak, ako o tom rozhodli buď Ústavný súd, alebo Európsky súd pre ľudské práva,” poznamenal.

Tímlíder pre súdnictvo Alojz Baránik presadzuje zavedenie pravidla, že u každého sudcu budú zverejnené na jednom mieste všetky jeho doterajšie meritórne rozhodnutia v súdnom konaní. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Prioritou strany Richarda Sulíka je aj zahraničná politika krajiny, možnosť voľby občanov SR bez ohľadu na aktuálne miesto ich pobytu. Okrem toho liberáli myslia aj na kultúru a potrebu obnovy kultúrnych pamiatok na Slovensku. Zrušenie koncesionárskych poplatkov súbežne s reformou financovania verejnoprávnych médií. Zrušenie povinných kvót na slovenskú hudbu v rádiách, odluka cirkví od štátu, to sú niektoré z opatrení, ktoré presadzuje tímlíderka SaS pre kultúru Renáta Kaščáková.

Agentúra SITA oslovila všetky parlamentné strany aj mimoparlamentné subjekty Spolu, Progresívne Slovensko aj Za ľudí so žiadosťou predstaviť ich volebný program do parlamentných volieb v roku 2020.