Domáca Politika Spoločnosť Domáce Ekonomika Top

Seniori ešte tento rok začnú poberať 13. dôchodok. Fico sa hrdo bije do hrude

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Dôchodcovia dostanú 13. dôchodok od novembra tohto roka. Parlament v utorok schválil novelu zákona o sociálnom poistení 88 hlasmi z 88 prítomných. Plénum o nej rokovalo v skrátenom režime. Za prijatie novely hlasoval klub Smeru-SD, SNS, ĽSNS aj poslanci hnutia Sme rodina. Na hlasovaní sa neprezentovala väčšina opozície.

 

Nárok na 13. dôchodok majú mať všetci poberatelia penzií. Jeho výška má byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Vyplácaný bude od novembra tohto roka, dostanú ho najneskôr v decembri. Poberateľovi sólo starobného dôchodku sa vyplatí 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku, teda 460,40 eura. “V prípade, ak bude mať poistenec nárok na viacero dôchodkových dávok, vyplatí sa len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia,” uvádza sa v návrhu zákona.

Z analýzy sociálnych vplyvov k návrhu zákona vyplýva, že predčasní dôchodcovia by mali dostať 433,20 eur. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 137,70 eur, priemerný dôchodok vdov je 263,10 eur, vdovcov 208,80 eur. V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 380 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209,90 eura. Sociálny dôchodok by mal dosiahnuť 255 eur a invalidný dôchodok z mladosti by mal byť vo výške 280,5 eur.

Nárok na 13. dôchodok majú mať všetci poberatelia penzií. Zdroj: Glob.sk /Peter Korček

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh z výboru, ktorým sa upravia podmienky pri 13. dôchodku v niektorých prípadoch aj pre policajtov a profesionálnych vojakov. Napríklad v prípade súbehu nárokov na najmenej dva 13. dôchodky sa má vyplatiť len jeden, a to ten, ktorého suma je najvyššia.

Prechodným ustanovením od 1. apríla tohto roka sa rozšíri aj nezdaniteľné minimum. Podľa súčasnej úpravy nezdaniteľného minima sa pre daňovníkov, ktorí sú poberateľmi starobného a predčasného starobného dôchodku, znižuje ročná suma nezdaniteľného minima o sumu tohto dôchodku vyplatenú za celé zdaňovacie obdobie. “Vzhľadom na to, že sa zavádza 13. dôchodok, je potrebné rozšíriť úpravu nezdaniteľného minima aj o 13. dôchodok tak, aby jeho vyplatená suma vchádzala do úhrnu súm dôchodkov vyplatených za celé zdaňovacie obdobie,” uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu.

Okrem toho sa 13. dôchodok nebude započítavať v prípade žiadostí o dôchodok z druhého dôchodkového piliera. “Trinásty dôchodok nemožno chápať ako dávku, ktorá zabezpečuje sporiteľovi pravidelný mesačný doživotný príjem,” zdôvodňuje pozmeňujúci návrh. Ďalším schváleným pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečí, aby vymáhaniu pohľadávok zrážkami z dávok nepodliehal 13. dôchodok.

Celkovo sa má 13. dôchodok dotknúť 1,4 milióna ľudí. Financovanie 13. dôchodku má byť s výnimkou sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti financované zo základných fondov starobného poistenia a invalidného poistenia. Z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy vyplýva, že celkovo sa očakávajú zvýšené výdavky rozpočtu verejnej správy z dôvodu zavedenia a vyplatenia 13. dôchodku všetkým poberateľom dôchodkových dávok na úrovni približne 442,2 milióna eur v tomto roku, na úrovni 477,2 milióna eur v budúcom roku, v roku 2022 by mali dosiahnuť 514,1 milióna eur a v roku 2023 by mali predstavovať 553,3 milióna eur.

Celkovo sa má 13. dôchodok dotknúť 1,4 milióna ľudí. Zdroj: TASR / Dušan Hein

“Vďaka spolupráci medzi Smerom-SD a SNS vznikol obrovský sociálny úspech. Zakotvili sme do slovenského právneho poriadku 13. dôchodok. Je tu časť opozície, ktorá sa k nám pridala. Chcem jej mimoriadne poďakovať. Ja som ani neveril a je to tu. Tri dni pred parlamentnými voľbami sme dosiahli tento úžasný výsledok,” zhodnotil po hlasovaní predseda Smeru-SD Robert Fico. Podľa jeho slov sa uvidí, čo bude so zvýšením prídavkov na dieťa. “Ukážeme, že táto vládna koalícia aj bez Mosta-Híd je schopná prijímať sociálne opatrenia,” vyhlásil Fico. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) skonštatoval, že sa schválením tohto opatrenia do “reálnej podoby premietla sociálna spravodlivosť”.