Spoločnosť Domáce

Seniori v lete nemusia cítiť smäd a môže im byť aj zima, upozornila lekárka

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Horúčavy, ktoré sprevádzajú letné mesiace, môžu byť závažnou zdravotnou hrozbou pre staršie generácie. Riziko komplikácií sa zvyšuje u tých seniorov, ktorí majú dlhotrvajúce zdravotné problémy alebo sú hospitalizovaní v nemocniciach. Upozornila na to riaditeľka nemocnice v Bánovciach nad Bebravou a primárka tamojšieho oddelenia dlhodobo chorých Mina Bobocká.

 

 “Zvládnuť kombináciu extrémnych teplôt, konkrétnej diagnózy a celkového režimu je veľkou výzvou pre oddelenia dlhodobo chorých pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Musia totiž zvažovať čo najlepšiu kombináciu optimálnej teploty, pitného režimu, individuálnych pocitov zimy a tepla u jednotlivých pacientov i liečbu konkrétnej diagnózy,” podotkla Bobocká. Geriatrickí pacienti sú podľa nej obzvlášť rizikovou skupinou, ide totiž o ľudí zväčša s viacerými chronickými ochoreniami a majú svoje špecifiká, ktoré sa označujú ako geriatrické syndrómy. “Ide o súbor príznakov, ktoré sú spojené so starnutím a vedú postupne k strate nezávislosti. Často sa stretávame s pojmom, že geriatrický pacient je krehký, majú nízku schopnosť adaptácie. Leto je paradoxne pre nich rizikovým obdobím,” ozrejmila.

Pacienti by v prvom rade mali podľa lekárky dodržiavať pitný režim, obmedziť pobyt na priamom slnku, nosiť pokrývku hlavy, slnečné okuliare, uškodiť im môže i pobyt v klimatizovaných priestoroch, pretože ich organizmus sa nedokáže tak rýchlo prispôsobovať zmenám teplôt. “Keďže u starších ľudí je znížený pocit smädu pre zníženú citlivosť mozgového centra, často prichádzajú na oddelenie dehydratovaní, s čím sú spojené ďalšie zdravotné problémy. U starších býva častý takzvaný syndróm reťazenia, to znamená, že prídu s nejakou diagnózou a na tú sa potom nabaľujú ďalšie a ďalšie, typické pre starší vek. Akákoľvek, aj malá komplikácia môže vyvolať závažné následky,” upozornila.

Na oddelení dlhodobo chorých v bánovskej nemocnici je aktuálne hospitalizovaných 47 pacientov vo veku 53 až 92 rokov, priemerná doba hospitalizácie je 20 dní. “Na našom oddelení sa snažíme geriatrickým pacientom vytvárať také podmienky, aby sa nezhoršoval ich chronický stav. Na izbách musí byť pitná voda, tienenie okien i vetranie, ale bez prievanu, vzduch tiež zvlhčujeme. Často nám pomáhajú aj namočené plachty, klimatizácia je vhodná len na chodbách. Mnohí naši ‘starkí’ totiž aj v lete pociťujú zimu a pojem horúčava, ako ho chápeme my ostatní, nepoznajú,” dodala Bobocká.