Domáce Politika Spoločnosť

Servis detektorov plynov, ktoré využívajú hasiči, vyjde na 88-tisíc eur

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie servisu pre detektory plynov a pár, ktoré využíva Hasičský a záchranný zbor. Ako sa ďalej uvádza v oznámení zverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, odhadované náklady na zabezpečenie servisu vyčíslili na 88 875 eur bez DPH.

 

„Predmetom zákazky je uskutočnenie odborných prehliadok údržby, skúšok, odstránenie porúch, výmena náhradných dielov na detektore plynov a pár Multi RAE a vykonanie kalibrácie, ak je potrebné, výmeny jeho senzorov,“ uvádza rezort vnútra. Záujemcovia o zabezpečenie servisu zariadení môžu rezortu predkladať ponuky do 10. marca. Kritériom vyhodnocovania ponúk má byť najvýhodnejšia cena.

Detektory plynov MultiRAE Lite sú určené napríklad na detekciu oxidu uhoľnatého, sírovodíku, oxidu uhličitého, amoniaku, oxidu chlóru, oxidov dusičného, dusnatého a siričitého alebo kyanovodíku. Ich úlohou je zabezpečiť hasičským jednotkám monitorovanie priestorov počas zásahu v nedýchateľnom prostredí s možným výskytom nebezpečných alebo explozívnych látok, plynov a pár.

Ministerstvo zároveň v novembri minulého roku avizovalo zámer obstarať prenosné detektory na rôzne druhy plynov. Celkové náklady na zabezpečenie zariadení odhadli na 346 005 eur bez DPH. „Predmetom zákazky je nákup prenosných viackanálových multiplynových detektorov, ktoré sa používajú pre súčasné meranie minimálne štyroch rôznych plynov,“ uviedol rezort vnútra s tým, že zariadenia majú byť vybavené testovacím a kalibračným systémom. Konkrétne rezort avizoval záujem o dodanie 400 kusov detektorov, 17 kalibračných staníc a tiež kalibračného plynu.