Spoločnosť Domáce

Sexuálne násilie na ženách a deťoch je pretrvávajúcim fenoménom

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Sexuálne násilie na ženách a deťoch je pretrvávajúcim fenoménom aj na Slovensku. Vlani bolo sexuálne vykorisťovanie v SR druhým najčastejším účelom obchodovania s ľuďmi. Obeťami boli aj deti. Stúpa aj počet sexuálneho zneužívania detí v online prostredí. Ministerstvo vnútra (MV) SR o tom informovalo pri príležitosti Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi (23. 9.).

 

„Je neprijateľné, aby boli ženy, dievčatá i malé deti vystavené sexuálnemu vydieraniu, zneužívaniu, obchodovaniu a neľudskému zaobchádzaniu, ktoré je v rozpore so základnými ľudskými právami. Tento deň je príležitosťou pre nás všetkých, aby sme sa hlbšie zamysleli nad spôsobmi, akými môžeme obetiam pomôcť,“ zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).

Ku koncu júla tohto roka eviduje MV SR 41 trestných činov sexuálneho násilia. Zaznamenalo tiež 284 prípadov sexuálneho zneužívania osôb mladších ako 15 rokov, najvyšší nárast bol v marci. “V prípade obetí obchodovania s ľuďmi bolo tento rok na Slovensku osem prípadov sexuálneho vykorisťovania, kde sa obeťami stali ženy, z toho v dvoch prípadoch išlo o dievčatá vo veku 16 rokov,” priblížila Michaela Paulenová z tlačového odboru MV SR.

V online prostredí sa deti sexuálnych aktivít zúčastňujú virtuálne, napríklad prostredníctvom live chatu či live video prenosu. Oproti roku 2015 eviduje Slovensko tiež trojnásobný nárast trestného činu, ktorý hovorí o využití elektronickej komunikačnej služby so zámerom navrhnúť dieťaťu do 15 rokov osobné stretnutie s úmyslom sexuálneho zneužívania alebo výroby detskej pornografie. “Vo väčšine prípadov sú maloletými poškodenými dievčatá s priemerným vekom 13 rokov,” upozornila Paulenová.

Ministerstvo pripomína, že ochrana detí si vyžaduje pozornosť všetkých osôb, ktoré s dieťaťom prichádzajú do kontaktu. Obetiam sexuálneho zneužívania môžno pomôcť všímaním si možných varovných signálov.

Obete sa môžu obrátiť na políciu (číslo 158) alebo linky pomoci, napríklad Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818) či Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie (0800 212 212), ale aj na informačné kancelárie pre obete trestných činov v krajských mestách.