Regióny Bardejov

Sila parkovacej politiky vychádza zo životných situácii, tvrdia mestskí poslanci. Konštatujú, že ich čaká ešte veľa práce

Zdroj: FB / Matúš Vallo má rád Bratislavu

BRATISLAVA – Jednohlasné odsúhlasenie pravidiel parkovacej politiky všetkými poslancami Bratislavy potvrdzuje to, aké je toto opatrenie pre hlavné mesto nevyhnutné. V diskusnej relácii Tablet.TV Mesiac v Bratislave na to poukázal šéf mestskej dopravnej komisie a člen bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ) Jozef Uhler. Jeho kolega v mestskom parlamente i komisii dopravy Peter Lenč sa teší z toho, že sa dokázal sformulovať dokument, ktorý dáva veľmi solídne základy na efektívnu reguláciu statickej dopravy v meste.

 

Uhler pripomenul, že o zavedenie parkovacej politiky sa mesto i jeho poslanci pokúšajú od roku 2011. Zo všetkých návrhov, ktoré sa neudržateľný chaos v parkovaní doteraz pokúšali riešiť, považuje schválené nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) za jednoznačne najlepšie. A nemyslí pritom len na to, že ide o jednotnú politiku, systém, ktorý zabraňuje, aby z toho profitoval súkromný biznis, a zároveň zabezpečuje investovať výnosy do zlepšenia dopravy a dopravnej infraštruktúry.

“Jeho sila je v tom, že vychádza z bežných životných situácií, ktorých sa týka aj parkovanie – či už ide človek do práce, vracia sa domov, či vyzdvihuje dieťa zo škôlky alebo potrebuje, aby za ním prišiel inštalatér. Všetky tieto situácie sme sa snažili do systému pravidiel inkorporovať tak, aby mali rezidenti z veľkej časti možnosť zaparkovať zadarmo, a tam kde je potrebná regulácia, aby bolo aj spoplatnenie,” uviedol Uhler.

Lenč oceňuje fakt, že pri tvorbe VZN boli rešpektované aj pripomienky mestských častí a verejnosti. Vznikla tak “dohoda širokého konsenzu”, ktorá dáva silný mandát na implementáciu systému. “Napokon, aj spôsob, akým sa to odhlasovalo, to potvrdil,” dodal. V Karlovej Vsi, ktorú ako poslanec zastupuje, už skúsenosti s lokálnou parkovacou politikou majú. Lenč netají, že ich využijú pri zavádzaní celomestskej parkovacej politiky.

Dôležité zmeny

“V zónach, kde sme už zaviedli rezidenčné parkovanie, je príslušné značenie, máme odtiaľ zozbierané dáta, to určite pomôže. Práve v týchto zónach – Silvánska a Hlaváčikova – Veternicova – zavedieme pravidlá najskôr, postupne chceme pridávať ďalšie,” uviedol, pripomínajúc, že podľa uznesenia karloveských poslancov bude Karlova Ves jednou rezidenčnou oblasťou. “Nechceme, aby sme Karlovešťanov delili podľa zón, takže v celej mestskej časti budú môcť zaparkovať ako rezidenti zadarmo,” ozrejmil.

Obaja konštatujú, že do roku 2021, keď má byť parkovacia politika spustená, ostáva veľa práce. Uhler poukazuje na budovanie nových parkovacích plôch i skvalitnenie a zrýchlenie liniek MHD. „Musíme budovať nové záchytné parkoviská na okraji Bratislavy, zároveň rozširovať kapacity súčasných parkovacích plôch,“ upozornil, podotýkajúc zároveň, že mesto má k dispozícii štúdiu z roku 2017, ktorá vytypovala 30 miest na vybudovanie nových alebo pridaním podlaží rozšírenie existujúcich parkovísk. “K zrýchleniu MHD by mali prispieť expresné linky autobusov, zmeny v rámci liniek MHD a v budúcnosti možno aj istá optimalizácia zastávok električiek,” naznačil.

Lenč považuje za veľmi akútny problém kapacitné možnosti mestskej polície, ktorá by mala dohliadať na dodržiavanie pravidiel a sankcionovanie ich porušení. “Bolo by veľkým prínosom, ak by mohla aj mestská polícia využívať inštitút objektívnej zodpovednosti,” dodal v tejto súvislosti.