Domáce Spoločnosť

Situácia s chorými bezdomovcami je kritická. Neziskovky hovoria o ignorácii zo strany štátu

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Napriek tomu, že nezisková organizácia Depaul Slovensko už mesiace upozorňuje na kritickú situáciu s chorými ľuďmi bez domova, štát ju stále nerieši. Pre agentúru SITA to povedala Zuzana Kuľhová z tejto organizácie. Podľa nej doteraz kompetentní nedokázali predložiť legislatívny návrh, ktorý by efektívnejšie pomohol tejto skupine obyvateľov. Depaul ešte vo februári navrhoval úpravu zákona o zdravotnom poistení tak, aby boli ľudia bez domova automaticky považovaní za poistencov štátu. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová reaguje, že diskusii o tejto problematike je rezort otvorený. Zároveň dodáva, že nesmie ísť o ľudí, ktorí zostali bez domova vlastným pričinením. Nespresnila, či predložia konkrétny návrh a kedy.

 

Iniciátormi zmeny zákona o zdravotnom poistení boli okrem Depaul Slovensko aj organizácie Proti prúdu a Equita. „Návrh sme predstavili zástupcom ministerstva zdravotníctva, zároveň sme sa stretli s inštitútom zdravotnej politiky a Bratislavským samosprávnym krajom. Napriek pozitívnej verbálnej reakcii však zatiaľ žiadne konkrétne kroky v rámci zmeny podniknuté neboli. Naďalej sa pokúšame o aktívnu komunikáciu s ministerstvom, hoci je pravdepodobné, že legislatívna zmena do konca tohto volebného obdobia už nenastane. Túto tému budeme považovať za prioritnú aj pre nové vedenie ministerstva zdravotníctva a sme ochotní a odhodlaní o nej komunikovať,“ podotkol riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš. Dodal, že s úpravou zákona by súhlasila aj poisťovňa Dôvera.

Union zdravotná poisťovňa by takýto návrh takisto podporila. „Ľudia bez domova zdravotné poistenie zväčša majú, ale sú dlžníkmi. Mnohým bezdomovcom pomáhajú občianske združenia, ktoré nás oslovujú za účelom splatenia ich dlhu a každú takúto žiadosť individuálne posudzujeme. Ak bezdomovci dodržujú dohodnuté splátky, tak už počas splácania získavajú nárok na plnú zdravotnú starostlivosť. Ľudia bez domova by mohli byť považovaní na účely zdravotného poistenia za poistencov štátu,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca Union poisťovne Matej Neumann.

Napriek tomu, že nezisková organizácia Depaul Slovensko už mesiace upozorňuje na kritickú situáciu s chorými ľuďmi bez domova, štát ju stále nerieši. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zastáva názor, že túto skupinu ľudí by bolo potrebné vyšpecifikovať aj v legislatíve, aby zákon explicitne definoval, koho a za akých okolností možno vyhlásiť za bezdomovca. Riešiť by mal aj ďalšie súvisiace otázky, vrátane zdravotného poistenia tejto skupiny osôb. „Z hľadiska verejného zdravotného poistenia ide o skupinu obyvateľov, ktorá neuhrádza poistné na verejné zdravotné poistenie, a teda zdravotným poisťovniam vznikajú pohľadávky, ktoré sú často nevymožiteľné. V dôsledku neplatenia poistného sú tieto osoby zverejňované v zozname dlžníkov s následným nárokom len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť,“ povedala pre agentúru SITA Slávka Gáborová z referátu marketingu VšZP. Ako dodala, táto skupina obyvateľov čerpá najčastejšie práve akútnu zdravotnú starostlivosť spojenú s hospitalizáciou. Následne však absentuje akákoľvek pravidelná starostlivosť, ktorá je pri chronických diagnózach nevyhnutná.

Všeobecná zdravotná poisťovňa zastáva názor, že túto skupinu ľudí by bolo potrebné vyšpecifikovať aj v legislatíve. Zdroj: SITA / Marián Peiger

Ministerstvo zdravotníctva konštatuje, že zdravotnú starostlivosť v život ohrozujúcom prípade dostane každý občan bez ohľadu na jeho postavenie. Rovnako uvádza, že v súčasnosti má povinnosť platiť si poistné každá osoba na Slovensku, pokiaľ nie je poistencom štátu. Zároveň sú stanovené určité skupiny osôb, predovšetkým s dôrazom na ich sociálnu situáciu, pri ktorých túto povinnosť preberá na seba štát. „Problematika, ktorá sa týka ľudí bez domova, je však komplikovaná, vyžaduje si aj úzku spoluprácu sociálnych pracovníkov a verejných zdravotníkov. Ide o špeciálnu skupinu obyvateľov, u ktorej sa nariadené opatrenia nerealizujú jednoducho. Problémom sú predovšetkým bariéry, ktoré súvisia so sociálnym vylúčením a chudobou. Preto treba k problematike pristupovať komplexne aj v súčinnosti s organizáciami so sociálnym zameraním, resp. samosprávami a podobne,“ podotkla Eliášová. Dodáva, že človek bez domova, ktorému bola privolaná záchranná zdravotná služba, je prevezený do najbližšej nemocnice a má nárok na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Nemocnica vzniknuté finančné náklady vykáže VšZP, ktorej ich následne uhradí ministerstvo zdravotníctva.

Ministerstvo zdravotníctva konštatuje, že zdravotnú starostlivosť v život ohrozujúcom prípade dostane každý občan bez ohľadu na jeho postavenie. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Na Slovensku nebolo nikdy oficiálne sčítanie ľudí bez domova, a tak ani Depaul nedisponuje relevantným číslom o ich počte. Podľa ich odhadov je len v Bratislave zhruba 4-tisíc až 5-tisíc ľudí na ulici. Jediným registrovaným sociálnym zariadením v Bratislave, ktoré poskytuje pomoc bezdomovcom v zlom zdravotnom stave, je útulok a zariadenie opatrovateľskej služby svätej Lujzy de Marillac. Funguje ako samostatný projekt organizácie Depaul Slovensko už desiaty rok a pomáha ľuďom bez domova vo vážnom zdravotnom stave, o ktorých sa nestará štát, rodina či iná sociálna inštitúcia. Pracovníci tohto zariadenia dokážu ročne nájsť stabilné bývanie pre viac než 30 ľudí bez domova alebo poskytnú pokojný a dôstojný odchod človeku na sklonku života.