Domáce Politika Top

Školský zákon z dielne SNS poslanci schválili, toto sa má vyriešiť

BRATISLAVA – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) by mal podľa poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky za SNS Evy Smolíkovej dovoľovať vytvorenie spoločnej triedy v strednej odbornej škole pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo pre niekoľko príbuzných učebných odborov. Poslanci dnes schválili jej návrh 119 hlasmi.

Podľa nej sa tak odstránia praktické problémy, keďže súčasné znenie školského zákona ustanovuje, že v strednej odbornej škole možno vytvoriť spoločnú triedu, iba ak na teoretické vyučovanie každého odborného predmetu možno zriadiť skupinu najmenej ôsmich žiakov toho istého študijného alebo učebného odboru.

Toto ukázala prax

Prax však podľa Smolíkovej ukázala, že uvedené ustanovenie je v niektorých prípadoch ťažko vykonateľné. Predložený návrh zákona podľa poslankyne uvedený problém rieši. Poslanci taktiež schválili jej druhý návrh, ktorý odstráni výkladový nedostatok v zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Schválený návrh zákona podľa nej jednoznačne spresňuje postavenie majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe a učiteľov umeleckej praxe, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť na pracovisku praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, ako pedagogických zamestnancov.

„Keďže pracovisko praktického vyučovania je organizačná súčasť zamestnávateľa, v praxi vznikali nejasnosti, či reálne aj naďalej ide o pedagogického zamestnanca,“ uviedla poslankyňa.

Foto: pixabay.com