Domáce Top

Školstvo: Kreditový príplatok by mal platiť sedem rokov

ZDROJ: foto TASR

BRATISLAVA: Kreditový systém v školstve by mal prejsť zmenou. Kreditový príplatok by mal po novom platiť sedem rokov. Vyplýva to z nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Nový návrh podľa rezortu školstva neupravuje platnosť kreditov za absolvované vzdelávanie, a to ani za kontinuálne vzdelávanie absolvované podľa súčasného zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. “Naďalej ostáva v platnosti inštitút neobmedzenej platnosti získaných kreditov,” uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Ohraničuje sa doba vyplácania kreditového príplatku, avšak neznamená to ohraničenie doby platnosti kreditov. “Výška kreditového príplatku a podmienky jeho priznania sa nemenia,” dodalo ministerstvo.
Učitelia by mali príplatky získavať na základe počtu kreditov. Keď ich nazbierajú 30, príplatok bude vo výške šesť percent z tarifného platu. V prípade uznania 60 kreditov, bude tento príplatok vo výške 12 percent. “Zamestnávateľ by mal priznať kreditový príplatok na dobu siedmich rokov,” uvádza sa v návrhu zákona.
V základných a stredných školách poberalo k septembru 2017 kreditový príplatok 38.032 pedagógov. “Pri výkone atestácií bude dôležité atestačné portfólio, t. j., že kredity nebudú podmienkou na to, aby sa pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec mohol prihlásiť na atestačné vzdelávanie,” dodalo ministerstvo.

Branislav Gröhling (SaS)poslanec Národnej rady (NR) SR uviedol, že by sme mali upustiť od systému naháňania kreditov, pretože má množstvo nedostatkov a je iba systémom na zvýšenie nízkeho platu učiteľov v školskom systéme. Namiesto toho by sme mali prenechať iniciatívu na školy a učiteľov, aby si vyberali také vzdelávanie, ktoré je pre nich potrebné.
 “V dnešnom systéme kredity nie sú o zlepšení kvalifikácie, ale o zvýšení platu. Učitelia často absolvujú nepotrebné vzdelávanie len preto, že majú nízky plat a potrebujú si ho zvýšiť. Na druhej strane poznám aj mnoho učiteľov, ktorí absolvujú kvalitné vzdelávania, zaplatia zaň, ale kredity nedostanú, lebo ho systém neuznáva,” uviedol Gröhling. V navrhovanom zákone je podľa neho viacero nedostatkov. “Za krátke špecializačné štúdium dostane učiteľ desať kreditov, za 250-hodinové rozširujúce štúdium dostane iba 15 a za rigoróznu skúšku nedostane nič,” uviedol.

Kreditový systém bol podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Martina Poliačika (nezaradený) od začiatku nastavený chybne.
 “Jeho najväčším problémom je, že kontinuálne vzdelávanie sa stalo biznisom pre úzku skupinu jeho poskytovateľov a drvivá väčšina vzdelávania nemá pre učiteľov žiadnu pridanú hodnotu. Učitelia nemajú zbierať kredity, učitelia majú učiť a neustále sa v tom zdokonaľovať. V škole má byť človek, ktorý kvalitu ich práce ohodnocuje a podľa toho ich aj finančne odmeňuje. V tomto ohľade nás novela zákona nikam neposúva a je to len odškrtnutie si úlohy na ministerstve,” povedal pre TASR. Dodal, že príplatky len na sedem rokov považuje za podvod na učiteľoch. Podľa neho by sa mal kreditový systém zrušiť úplne. “To, čo učitelia doteraz dostávali na príplatkoch za kredity, sa má stať súčasťou ich základného platu. Následne môžeme túto nešťastnú kapitolu kreditov uzavrieť a začať sa venovať skutočnému rastu kvality našich učiteľov,” dodal.