Domáce Top

Školy budú továrne na produkovanie výsledkov bez klímy a charakteru, tvrdí iniciatíva učiteľov

Ilustračný obrázok, FOTO: TASR/ Marko Erd

BRATISLAVA – Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch prináša málo zmien smerujúcich k zatraktívneniu povolania učiteľa a k transformácii škôl na moderné otvorené inštitúcie. Tvrdí to Iniciatíva slovenských učiteľov, ktorá vyjadrila znepokojenie, že ministerstvo školstva chce zo zákona vypustiť návrh, aby hodnotili vedúci zamestnanci učiteľov a aby aj učitelia hodnotili vedenie školy.

„Takýto model hodnotenia je skutočnou novinkou a prináša na pracovisko transparentnosť, otvorenosť a v mnohých školách tak potrebnú spätnú väzbu. Je plne v súlade s inkluzívnou praxou fínskych škôl a aj s Učiacim sa Slovenskom,“ uviedol vo vyhlásení Vladimír Crmoman za Iniciatívu slovenských učiteľov.

Crmoman vysvetlil, že štátna inšpekcia hodnotí riaditeľov len raz za desať rokov a výsledky nie sú pedagógom ani verejnosti k dispozícii. Ani rada školy, v ktorej sú okrem pedagógov a zástupcov zriaďovateľa zastúpení aj rodičia, riaditeľa nehodnotí.

„Hrozí, že v zákone zostane len hodnotenie učiteľov, ktoré sa dokonca sprísni tak, že im budú merať výsledky vzdelávania. Školy tak budú továrne na produkovanie výsledkov bez klímy a charakteru,“ zdôraznil Crmoman. Iniciatíva slovenských učiteľov preto žiada ministerku školstva, aby hodnotenie riaditeľov jednoznačne v novom zákone ponechala.

Návrh nového Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch sa tvoril spolu s Odborovým združením pracovníkov školstva a vedy. Podľa ministerstva školstva tak reflektuje požiadavky samotnej učiteľskej obce. Zákon už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a smeruje na vládu.