Domáce Politika Spoločnosť

Školy nemajú financie na rekreačný príspevok. Odborári žiadajú peniaze vo forme nadnormatívneho účelového financovania

Zdroj: TASR / Milan Kapusta

BRATISLAVA – Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku požaduje, aby školy a školské zariadenia, ktoré nemajú v svojich rozpočtoch finančné prostriedky na rekreačné príspevky, dostali financie na tento účel vo forme nadnormatívneho účelového financovania.

„Na náš podnet má ministerstvo školstva vypracovať výpočet finančného dopadu na príspevok na rekreácie pre zamestnancov školstva v prenesenom výkone štátnej správy a pre vysoké školy a priamo riadené organizácie, ktorý predloží ministerstvu financií. Predseda NR SR Andrej Danko našu požiadavku vníma pozitívne a vyjadril sa, že financie pre tento účel budú zo štátneho rozpočtu rozdelené do dvoch mesiacov,” tvrdia odborári.

„Minister financií Peter Kažimír už na Hospodárskej a sociálnej rade SR 8. októbra 2018, keď sa rokovalo o štátnom rozpočte potvrdil, že na legislatívne zmeny v roku 2019 je v rezerve štátneho rozpočtu 400 miliónov eur. Za legislatívnu zmenu považujeme aj schválenie povinnosti financovať príspevok na rekreácie zamestnancov. O riešenie tohto problému sme na individuálnych rokovaniach požiadali zástupcov ministerstva financií, ministerstva školstva, predsedu Národnej rady SR a predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka,” povedal predseda zväzu Pavel Ondek.

Parlament schválil 27. novembra minulého roka novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá ukladá vybraným zamestnávateľom, respektíve zriaďovateľom povinnosť finančne prispieť svojim zamestnancom na náklady spojené s ich rekreáciou. Dotácia má byť určená pre zamestnancov štátnej a verejnej správy, kam patria aj zamestnanci školstva. Školskí odborári od začiatku upozorňovali na niektoré nedostatky zákona, predovšetkým na to, že školy a školské zariadenia nemajú v svojich rozpočtoch finančné prostriedky na tento účel.